Elektroninė įmokos už važiavimą Baltarusijos Respublikoje surinkimo sistema

+375 172 798-798; +375 25 798 95 95;
+375 44 798 95 95 ; +375 29 798 95 95;
 e-mail: info@beltoll.by

 • Registracija klientų aptarnavimo punktuose;
 • Atskira sutartis kiekvienai transporto priemonei;
 • Rekomenduojama organizacijoms, turinčioms nedidelį automobilių parką (iki penkių), retai besinaudojančioms mokamų kelių tinklu, įeinančiu į BelToll sistemą.

Mokėjimo būdai:

Vairuotojas privalo pastoviai  kontroliuoti borto įrenginio sąskaitą kiekvieną kartą, kai įrenginys signalizuoja apie mažą sąskaitos likutį, pildyti ją šalia mokamų kelių esančiuose aptarnavimo punktuose.

Registracijos procedūra:

 1. Užsiregistruokite sistemos internetinėje svetainėje www.beltoll.by.
 2. Pristatykite šiuos dokumentus į aptarnavimo punktą:
 • Valstybinio juridinių asmenų ir individualių verslininkų registro išrašas (originalas arba kopija) (netaikoma fiziniems asmenims);
 • Už registraciją atsakingo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • Įgaliojimas  ar kitas dokumentas, patvirtinantis juridinio asmens atstovo įgaliojimus;
 • Transporto priemonės registracijos liudijimas (originalas arba kopija) visoms registruojamoms transporto priemonėms;
 • Transporto priemonės išmetamųjų medžiagų emisijos EURO klasę patvirtinantis dokumentas, jeigu yra (originalas arba kopija).

Kita kalba išduoti dokumentai turi būti išversti į rusų arba baltarusų kalbą (išskyrus dokumentus, kurių formos yra patvirtintos Baltarusijos Respublikos tarptautiniais susitarimais, pvz., nacionalinis jūrininko asmens pažymėjimas, diplomatinis pasas, pabėgėlių sertifikatas ir t.t.).

 1. Pasirašykite sutartį.
 2. Įveskite pirminę borto įtaiso vertę. Pirminė vertė sudaro 20 eurų transporto priemonei, kurių techninė leidžiama bendroji masė ne didesnė nei 3,5 t., ir 50 eurų už transporto priemonę, kurios techninė leidžiama bendroji masė didesnė nei 3,5 t. Sumokama Baltarusijos rubliais pagal oficialųjį Nacionalinio Baltarusijos Respublikos banko kursą mokėjimo dieną. 
 3. Papildykite savo borto įtaiso sąskaitą Baltarusijos rubliais: mažiausia išankstinio mokesčio suma  sudaro 25 eurų, didžiausias išankstinių lėšų likutis sudaro 350 eurų.
 4. Gaukite suasmenintą borto įtaisą klientų aptarnavimo punkte ir sumontuokite jį transporto priemonėje, griežtai laikantis vartotojo vadovo / montavimo instrukcijų reikalavimų.