Užsiregistruoti į sistemą galima internetinėje svetainėje skirsnyje «Registracija», per savo kuro kortelės emitentą:

arba apsilankius viename iš aptarnavimo punktų.

Po registracijos transporto priemonės  savininkas (valdytojas) sudaro sutartį su valstybine įmone „Belavtostrada“, kuri reguliuoja naudojimosi mokamu keliu klausimus.

Jeigu transporto priemonės savininkas (valdytojas) nesudaro naudojimosi mokamu keliu sutarties, tai tokia sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai transporto priemonė išvažiuoja į mokamą kelią. 

Transporto priemonės vairuotojas, nesantis jos savininku (valdytoju), besinaudodamas mokamu keliu veikia transporto priemonės savininko (valdytojo) vardu ir interesais.