Elektroninė įmokos už važiavimą Baltarusijos Respublikoje surinkimo sistema

+375 172 798-798; +375 25 798 95 95;
+375 44 798 95 95 ; +375 29 798 95 95;
 e-mail: info@beltoll.by

BelToll sistemos operatorius primena, jog mokesčių už transporto priemonių važiavimą apmokestintais keliais, taip pat padidintų mokesčių už važiavimą apmokestintais keliais mokėjimo kontrolę ir šių mokesčių surinkimą vykdo Transporto inspekcijos įgalioti pareigūnai šiuose stacionariuose kontrolės postuose:

Posto adresas

Darbo laikas
Suvorova g. 256, Gardinas 8:00-20:00
Minskaja g. 123/1, Bobruiskas 8:00-20:00
Leitenenta Riabceva g. 45, Brestas 8:00-20:00
Selickogo g. 113, Minskas 8:00-20:00
Slavgorodskoje šose g. 170, Mogiliovas 8:00-20:00
Stroitelei g. 11, Orša 8:00-20:00
Borunskaja g. 19, Ašmena 8:00-20:00

Be to, mokesčių už transporto priemonių važiavimą Baltarusijos Respublikos apmokestintais keliais surinkimo taisyklių laikymosi kontrolę vykdo Baltarusijos Respublikos transporto ir komunikacijų ministerijos Transporto inspekcijos mobilūs ekipažai ir svorio bei gabaritų kontrolės postai.


Mokėjimo tvarkos pažeidimais laikomi šie atvejai:


Neapmokėjimas:

  • transporto priemonėje, kuriai yra taikomas kelių rinkliavos įsipareigojimas, nėra borto įrenginio;
  • borto įrenginyje neužfiksuotas mokėjimas už pravažiavimą;
  • naudojamas neveikiantis borto įrenginys;
  • naudojamas borto įrenginys, neleidžiantis sumokėti rinkliavos pagal nustatytą tvarką;
  • borto įrenginys naudojamas nesilaikant techninio eksploatavimo taisyklių;
  • borto įrenginys, skirtas transporto priemonėms, atleistoms nuorinkliavos už pravažiavimą mokamais keliais, naudojamas neteisėtai.


Nepilnas apmokėjimas:

  • transporto priemonėje yra naudojamas borto įrenginys, kuriame nustatytas mažesnis ašių kiekis, nei numatyta šiai transporto priemonei naudotojo vadove;
  • naudojamas nepersonalizuotas borto įrenginys šiai transporto priemonei.

Pagal įsakymo „Dėl rinkliavos už transporto priemonių pravažiavimą mokamais Baltarusijos Respublikos automobilių keliais rinkimo“ 57 punktą aptikus naudojimosi mokamais autokeliais tvarkos pažeidimą yra mokamas padidintas mokestis, nurašomas nuo savininko (valdytojo) transporto priemonės.


Neapmokėjimo ir (arba) nepilno apmokėjimo fakto įrodymai, tai:

  • mokėjimo kontrolės sistemos automatiškai generuojama informacija, įskaitant pravažiavimo pro rinkliavos portalą laiką, datą ir vietą;
  • transporto inspekcijos įgalioto pareigūno neapmokėjimo ir (arba) nepilno apmokėjimo požymių konstatavimas.

Nustačius mokėjimo tvarkos pažeidimą Transporto inspekcijos įgaliotas pareigūnas surašo pažeidimo aktą, kuriame yra nurodomas reikalavimas sumokėti padidintą mokestį ir pateikti kvitą su nurodyta padidinto mokesčio suma.

Pažeidėjas turi teisę sumokėti padidintą mokestį vietoje arba ne vėliau, nei 30 dienų nuo pažeidimo akto surašymo dienos.

Padidintą mokestį, kurį turi sumokėti transporto priemonės savininkas (valdytojas), nesantis Baltarusijos Respublikos rezidentu, galima sumokėti Baltarusijos rubliais, Rusijos rubliais, eurais arba JAV doleriais.

Padidinto mokesčio už transporto priemonių pravažiavimą mokamais Baltarusijos Respublikos automobilių keliais dydis (patvirtinta Baltarusijos Respublikos Transporto ir susisiekimo ministerijos 2013 m. 06 mėn. 17 d. nutarimu Nr. 21

Transporto priemonės kategorija Ašių kiekis Padidinto mokesčio suma eurais

 Nustačius nepilną apmokėjimą 

Nustačius neapmokėjimą 

Transporto priemonė, kurios bendras leistinas svoris mažesnis arba lygus 3,5 t. Netaikoma 50 100
Transporto priemonė, kurios bendras leistinas svoris didesnis nei 3,5 t. 2, 3, 4 ir daugiau 130 260