Elektroninė įmokos už važiavimą Baltarusijos Respublikoje surinkimo sistema

+375 172 798-798; +375 25 798 95 95;
+375 44 798 95 95 ; +375 29 798 95 95;
 e-mail: info@beltoll.by

banner vignette 300x209 LT

LT banner 01 new'qualities

LT banner 02 map

LT banner 02 calculator

1. Funkcijos aprašymas

Norėdami prijungti „SMS pranešimo apie pažeidimus“ funkciją, privalote turėti galiojančią mokamų kelių naudojimo sutartį „BelToll“ sistemoje.

Išankstinio apmokėjimo režimo sutartims galima prijungti iki 3 pagrindinių mobiliojo telefono numerių, į kuriuos bus siunčiami SMS pranešimai apie transporto priemonių, kurios

buvo įregistruotos pagal sutartį, pažeidimus.

picture1

Mokėjimo režimo sutartims pagal faktines išlaidas, taip pat atleidimo nuo važiavimo rinkliavos režimu galima prijungti iki 3 pagrindinių mobiliojo telefono numerių, į kuriuos bus siunčiami SMSM pranešimai dėl visų transporto priemonių, registruotų „BelToll“ sistemoje pagal atitinkamą sutartį, + 1 papildomas mobiliojo telefono numeris* kiekvienai transporto priemonei, į kurį bus siunčiamas SMS pranešimas dėl atitinkamos transporto priemonės pažeidimo.

picture2

„SMS pranešimų apie pažeidimus“ funkciją papildomam numeriui galima prijungti tik prijungus nors vieną pagrindinio mobiliojo telefono numerį.

Būtina žinoti! SMS pranešimų apie pažeidimus prenumerata bus prieinama naudojantis iš Šalių sąrašo prieinama mobiliojo ryšio operatoriaus paslauga, laikantis jūsų operatoriaus nustatytų elektroninio ryšio paslaugos teikimo sąlygų, kai nėra nenumatytų techninių trikčių.

2. Kaina

„SMS pranešimų apie pažeidimus“ funkcija teikiama „BelToll“ sistemos vartotojams nemokamai.

3. Funkcijos prijungimas

„SMS pranešimų apie pažeidimus funkciją galima prijungti vienu iš šių būdų:

Būtina žinoti! Mokėjimo pagal faktines išlaidas režimu sutarčių atveju, taip pat atleidimo nuo važiavimo rinkliavos režimu, „SMS pranešimų apie pažeidimus“ funkciją papildomam mobiliojo telefono numeriui galima prijungti tik vartotojo Asmeniniame kabinete, kuris sukurtas tinklapyje: www.beltoll.by.

 

Kaip prijungti „SMS pranešimų apie pažeidimus“ funkciją Asmeniniame kabinete:

1) Asmeniniame kabinete atverkite meniu su „SMS pranešimų“ funkcija;

2) Įveskite pagrindinį mobiliojo telefono numerį (numerius);

3) Norėdami susipažinti ir patvirtinti „SMS pranešimų apie pažeidimus“ funkcijos naudojimo Sąlygas, spauskite „Išsaugoti“ mygtuką;

4) Toliau būtina paspausti „Patvirtinti numerį“ mygtuką ir palaukti, kada nurodytu teléfono numeriu bus gautas patvirtinimas;

5) ne vėliau kaip per 1 val. gavę patvirtinimo kodą, įveskite jį į atitinkamą Asmeninio kabineto langelį.

 

Kaip prijungti „SMS pranešimų apie pažeidimus“ funkciją „BelToll“ aptarnavimo punkte:

1) Kreipkitės į aptarnavimo punktą, nurodykite pagrindinį mobiliojo telefono numerį (numerius) ir pateikite būtinus dokumentus:

  • fizinio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • įgaliojimas ar kitas teisiniais aktais nustatytas dokumentas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus.

2) Susipažinkite su aptarnavimo punkte esančiomis „SMS pranešimų apie pažeidimus“ funkcijos naudojimo Sąlygomis;

3) Įvedę į sistemą duomenis, pateiktu mobiliojo telefono numeriu bus išsiųstas patvirtinimo kodas, kurį būtina pranešti aptarnavimo punkto darbuotojui, pasirašyti pareiškimą dėl „SMS pranešimų apie pažeidimus“ funkcijos prijungimą.

Sėkmingai prisijungę „SMS pranešimų apie pažeidimus“ funkciją, į pagrindinį mobiliojo telefono numerį (numerius) bus išsiųstas SMS pranešimas, pranešantis apie sėkmingą šios funkcijos prijungimą.

Būtina žinoti! Sutarčių mokėjimo pagal faktines išlaidas režimu, taip pat atleidimo nuo važiavimo rinkliavos režimu atvejais, „BelToll“ aptarnavimo punkte galima prisijungti „SMS pranešimų apie pažeidimus“ funkciją tik pagrindiniam mobiliojo telefono numeriui (numeriams). Papildomus numerius prijunkite tik Asmeniniame kabinete.

4. Kaip atjungti funkciją

Mokamo kelio naudotojas gali bet kada atjungti „SMS pranešimų apie pažeidimus“ funkciją pagrindiniam mobiliojo telefono numeriui (numeriams) vienu iš būdu:

 

Kaip atjungti „SMS pranešimų apie pažeidimus“ funkciją Asmeniniame kabinete:

1) Asmeniniame kabinete atverkite meniu su „SMS pranešimų“ funkcija;

2) Pašalinkite varnelę pagrindinio mobiliojo telefono numerio (numerių) langelyje;

3) Spauskite „Išsaugoti“ mygtuką;

4) Tada vartotojui bus išsiųstas SMS pranešimas apie funkcijos atjungimą nurodytam telefono numeriui.

 

Kai atjungti „SMS pranešimų apie pažeidimus“ funkciją aptarnavimo punkte:

1) Kreipkitės į aptarnavimo punktą, pateikite informacijos apie atjungiamus telefono numerius ir reikiamus dokumentus:

  • fizinio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • įgaliojimas ar kitas teisiniais aktais nustatytas dokumentas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus.

2) Pasirašykite prašymą apie funkcijos atjungimą;

3) Pateikę aptarnavimo punkto darbuotojui reikiamus dokumentus ir prašymą, į atjungiamą mobiliojo telefono numerį bus išsiųstas SMS pranešimas apie sėkmingą „SMS pranešimų apie pažeidimus“ funkcijos atjungimą.

Būtina žinoti! Aptarnavimo punkte galima atjungti „SMS pranešimų apie pažeidimus“ funkciją pagrindiniam mobiliojo telefono numeriui (numeriams).

Atjungti šią funkciją papildomam mobiliojo telefono numeriui (numeriams) galima tik savarankiškai Asmeniniame kabinete. Atjungus „SMS pranešimų apie pažeidimus“ funkciją visiems trims pagrindiniamcmobiliojo telefono numeriams, automatiškai bus atjungta minėta funkcija visiems papildomiems numeriams pagal sutartį.


Beltoll ibanner-key LT

Beltoll ibanner-key

Beltoll new'qualities i'banner doc LT