Elektroninė įmokos už važiavimą Baltarusijos Respublikoje surinkimo sistema

+375 172 798-798; +375 25 798 95 95;
+375 44 798 95 95 ; +375 29 798 95 95;
 e-mail: info@beltoll.by

Klausimai dėl Asmeninio kabineto

Taip. Tuo atveju, autorizuojantis Asmeniniame kabinete perjungsite informacijos pateikimo į bet kokią kitą kalbą, kuri skiriasi nuo rusų kalbos, saugos kodas („captcha“) taip pat bus pateiktas jūsų pasirinktąja kalba.

Taip. Tuo atveju, atlikę autorizavimą Asmeniniame kabinete perjungsite informacijos pateikimą į bet kokią kitą kalbą, kuri skiriasi nuo rusų kalbos, ir Asmeniniame kabinete bus vartojama jūsų pasirinktoji kalba.

Taip, visada galite savarankiškai keisti savo paskyros duomenis atitinkamame Asmeninio kabineto skyriuje.  Tuo atveju, jei pakeitę savo paskyros duomenis, pabandysite patekti į savo Asmeninį kabinetą ankstesniu prisijungimo pavadinimu ir slaptažodžiu, jūsų paskyros įrašas bus laikinai blokuotas po trijų neteisingų autorizavimo bandymų.

Asmeniniame kabinete galima peržiūrėti informaciją dėl įmokų nurašymų ir mokėjimo, taip pat įkelti ir vėliau atitinkamais formatais išspausdinti atitinkamus dokumentus.

my account 01Šiame meniu galima gauti detalią ir trumpą informaciją apie lėšų nurašymą, atliktų transporto priemonių (ar kelių TP) sandorių skaičių tik einamuoju laikotarpiu (mėnesį). Dokumentai teikiami PDF, XLS ir TXT formatais.

my account 02Šiame meniu galima gauti trumpą informaciją apie sąskaitos papildymą, nurašymą ir einamąjį likutį (sutartims su išankstiniu apmokėjimu)tik einamąjį laikotarpį (mėnesį). Informacija prieinama ne tolesnio įkėlimo ir dokumento formavimo galimybės.

my account 03Šiame meniu galima gauti išsamią ir trumpą informaciją už praėjusį laikotarpį (mėnesį). Dokumentai sudaromi automatiškai pirmąjį savaitę po naujojo laikotarpio (mėnesio) pradžios. Dokumento formatas - tik PDF, apima sistemos savininko - VĮ „Belavtostrada“ faksimilinį spaudą. 

Asmeniniame kabinete vartotojas gali matyti pažeidimus, jei transporto priemonė registruota Baltarusijos Respublikoje (BR). Užfiksavus pažeidimą, jis bus įtrauktas į Asmeninį kabinetą per 24 val.  Informacija apie pažeidimus saugomas sistemoje per 36 mėn.  Apmokėjus baudą už pažeidimą, informacija Asmeniniame kabinete bus atnaujinta per 24 val.

Jei sutartis laikoma iš anksto aktyvuota, (t. y. dar negavote įgaliotojo ekonominio operatoriaus (ĮEO) statuso ir nepasirašė aptarnavimo sutarties„BelToll“ sistemoje), galite redaguoti kontaktinius duomenis, kliento duomenis, paskyros informaciją (TP Nr., TP klasė, registracijos šalis). Jei sutartis aktyvuota (gavote ĮEO statusą ir pasirašė aptarnavimo sutartį„BelToll“ sistemoje), galima redaguoti tik kontaktinius sutarties duomenis.

Taip, bendrasis darbo laikas Asmeniniame kabinete apribotas 15 min. Be to, jei per 10 min. po autorizavimo neatliksite tokių veiksmų, darbo seansas bus baigtas anksčiau.

Tuo atveju, jei jūsų paskyra buvo blokuota dėl neteisingų autorizavimo bandymų, jums reikia kreiptis „Infolinija“ telefonu, kur specialistai padės atkurti jūsų paskyrą ir slaptažodį, kad galėtumėte įeiti į Asmeninį kabinetą, arba galite tai padaryti savarankiškai www.beltoll.by tinklapio „Įėjimas į asmeninį kabinetą“ skirsnyje, spausdami „Registruotis dabar“ mygtuką.

Gavę prisijungimo pavadinimą ir slaptažodį el. paštu, jums būtina autorizuotis atitinkamame tinklapio skyriuje - įvesti savo paskyros duomenis ir patikrinimo saugos kodą („captcha“).  Pirmą kartą sėkmingai prisijungę prie sistemos, privalote pakeistivartotojo pavadinimą, kuris vėliau bus naudojamas prisijungiant prie Asmeninio kabineto. Be to, pirminis jūsų slaptažodis, kurį gavote laiške prisijungę, liks nepakitęs.

Norint gauti prieigą prie Asmeninio kabineto, jums reikia gauti prisijungimo pavadinimą ir slaptažodį. Šie duomenys jums bus pateikti iš karto pasirašius sutartį„BelToll“aptarnavimo sistemoje el. paštu, kurį nurodėte kontaktinėje informacijoje, sudarant sutartį.

Informacija apie užfiksuotus ETS-sistemos pažeidimus operatyviai skelbiama oficialiojo tinklapio Asmeniniame kabinete, siekiant informuoti vartotoją apie galimus mokamų automobilinių kelių naudojimo taisyklių pažeidimus ir suteikti galimybę imtis priemonių, kad panašūs pažeidimai nepasikartotų. Jei informacija apie pažeidimus jos patikros metu nepasitvirtina, toks pažeidimas šalinamas iš Asmeninio kabineto automatiškai. Tai reiškia, kad nebuvo jokio pažeidimo. Padidinto dydžio įmoka mokama tik remiantis pažeidimo aktu, kuris rengia įgaliotas Transporto inspekcijos darbuotojas. Prie Pažeidimo akto pridedamas kvitas, kuriame nurodyta padidinto dydžio įmoka. Todėl, teikti pretenziją dėl padidinto dydžio įmokos nustatymą, galima tik tuo atveju, kai įgaliotas Transporto inspekcijos darbuotojas pasirašo Pažeidimo aktą.

Remiantis Baltarusijos Respublikos Ministrų Tarybos nutartimi Nr. 340 vartotojui, suteikiant asmeninę prieigą prie oficialaus tinklapio, suteikta teisė susipažinti su važiavimo mokamais keliais apmokėjimo informacija, taip pat užfiksuotus pažeidimus ir jų tipus (neapmokėjimas ir (arba) nepilnas apmokėjimas), už kuriuos padidinto dydžio mokėjimas neįtrauktas.

Šios informacijos Asmeniniame kabinete pateikimo tikslas – operatyviai pranešti vartotojui apie galimus mokamų automobilinių kelių naudojimo taisyklių pažeidimus ir suteikti galimybę imtis priemonių, kad panašūs pažeidimai nepasikartotų. Todėl informacija apie aktualius pažeidimus pateikiama Asmeniniame kabinete, kai ETS-sistemos priemonėmis betarpiškai fiksuojami tokie pažeidimai.

Tačiau, užfiksavus pažeidimą ЕТS-sistema, informacija apie pažeidimą apdorojama papildomomis išsaugojimo Transporto inspekcijos duomenų bazėse etapus, todėl tai trunka kurį laiką, kol informacija pateikiame minėtose duomenų bazėse.

Asmeniniame kabinete Vartotojas gali:

Ne. Registruojant transporto priemonę elektroninio mokėjimo už važiavimą sistemoje, sudarant sutartį dėl mokamų kelių naudojimo, kiekvienam vartotojui priskiriamas konkretus kliento identifikavimo numeris - kliento ID kodas. Vienam kliento ID kodui sukuriamas vienas personalinis Asmeninis kabinetas.Viename Asmeniniame kabinete galima pridėti neribotą vienam ir tam pačiam vartotojui (fizinis ar juridinis asmuo) įformintų Sutarčių dėl mokamų kelių naudojimo skaičių.  Šiam tikslui, sudarant naują Sutartį dėl mokamo kelio naudojimo aptarnavimo punkte ir įforminant dokumentus,, darbuotojui reikia nurodyti savo einamąjį kliento ID kodą.

Priedas prie vartotojo Asmeninio kabineto ir visos nurašymo, papildymo ir ataskaitų informacijos„BelToll“  sistemojegalioja 180 dienų nutraukus sutartį. Pasibaigus šiam laikotarpiui, nebeturėsite galimybės prisijungti prie šios informacijos. Todėl rekomenduojame jums iš anksto išsaugoti visus reikiamus dokumentus, pasibaigus prieigos prie Asmeninio kabineto terminui.

Taip, yra. Tuo atveju, jei nenurodėte el. pašto duomenų sudarydami sutartį klientų aptarnavimo punkte, galite savarankiškai registruoti Asmeninį kabinetą www.beltoll.by tinklapio „Įėjimas į asmeninį kabinetą“ skirsnyje, spausdami „Registruotis dabar“ mygtuką.