Elektroninė įmokos už važiavimą Baltarusijos Respublikoje surinkimo sistema

+375 172 798-798; +375 25 798 95 95;
+375 44 798 95 95 ; +375 29 798 95 95;
 e-mail: info@beltoll.by

Gerbiamieji „BelToll“ sistemos vartotojai!

Siekiant gerinti aptarnavimo kokybę ir sumažinti eilių susidarymą „BelToll“ aptarnavimo punktuose, nuo 2016 m. rugsėjo 01 d. apribojamas Mokėjimų detalizavimo, Atliktų operacijų ataskaitų arba Išrašų dėl mokesčių už važiavimą keliais panaudojimo išdavimas: duomenys spausdintine forma bus pateikti tik už praėjusį mėnesį. Nuo 2016 m. spalio 15 d. Mokėjimų detalizavimo, Atliktų operacijų ataskaitų arba Išrašų dėl mokesčių už važiavimą keliais panaudojimo teikimas aptarnavimo punktuose bus visiškai nutrauktas.

Šiuo metu įgyvendinant teisę gauti Mokėjimų detalizavimą, Atliktų operacijų ataskaitas arba Išrašus dėl mokesčių už važiavimą keliais panaudojimo įstatymų numatyta tvarka (Nuostatų dėl transporto priemonių apmokestinimo už važiavimą Baltarusijos Respublikos apmokestintais keliais tvarkos, patvirtintų 2013 m. balandžio 30 d. Baltarusijos Respublikos Ministrų tarybos nutarimu Nr. 340, 56 punktas), naudotojai galės naudotis personalizuotą saugia prieiga „Asmeniniame kabinete“ oficialiame ETS-sistemos tinklapyje www.beltoll.by.

Papildomai atkreipiame jūsų dėmesį, jog nuo 2016 m. spalio 14 d. Apmokestintų kelių naudojimosi sutarties 2-asis priedas („Bendrosios apmokestintų kelių naudojimosi sutarties sąlygos“) papildytas 11.1 punktu:

„11.1. Kiekvieną mėnesį, pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui, VĮ „Belavtostrada“ vienašališkai, vadovaudamasi 2015-12-21 d. Baltarusijos Respublikos Finansų ministerijos nutartimi Nr. 58 „Dėl kai kurių pirminių apskaitos dokumentų sudarymo klausimų“, formuoja pirminės apskaitos dokumentus, kuriuose pateikiamos finansinės apmokestintais automobilių keliais naudojimosi operacijos per ataskaitinį mėnesį. Šie pirminės apskaitos dokumentai tvirtinami VĮ „Belavtostrada“ faksimiliniu antspaudu ir VĮ „Belavtostrada“ atsakingojo asmens faksimiliniu parašu. Šalys pripažįsta juridinę VĮ „Belavtostrada“ faksimilinio antspaudo ir faksimilinio parašo galią. Savininkui suteikiama prieiga prie pirminės apskaitos dokumentų, kuriuos jis gali gauti savarankiškai, prisijungus per personalizuotą saugią prieigą prie oficialaus tinklapio www.beltoll.by“.

2-ojo priedo pakeitimai taikomi visoms sudarytoms Apmokestintų kelių naudojimosi sutartims be kokių nors papildomų formalumų.

Su naująja Apmokestintų kelių naudojimosi sutarties 2-ojo priedo versija galima susipažinti čia.

Kilus klausimams dėl prisijungimo prie „Asmeninio kabineto“ oficialiame ETS-sistemos tinklapyje www.beltoll.by, prašome kreiptis į Informacijos liniją telefonu +375 172 798 798 arba į artimiausią Apmokestintų kelių naudotojų aptarnavimo punktą.