Elektroninė įmokos už važiavimą Baltarusijos Respublikoje surinkimo sistema

+375 172 798-798; +375 25 798 95 95;
+375 44 798 95 95 ; +375 29 798 95 95;
 e-mail: info@beltoll.by

Gerbiami transporto priemonių savininkai,

Su malonumu pranešame, kad remiantis 2020 m. sausio 10 d.  Baltarusijos Respublikos prezidento įsako Nr. 10  „Dėl priemonių rengiantis ir pravedant 2021 m.  Pasaulio ledo ritulio čempionatą “ 2.7.2 papunkčiu, nuo 2021 m. gegužės  31 d., vartotojai atleidžiami nuo pravažiavimo mokesčio mokamais Baltarusijos automobilių keliais, naudojantys transporto priemones, kurių leidžiamas bendrasis techninis svoris ne didesnis nei 3,5 t. ir jų buksyruojamos priekabos.

Naudojimasis mokamais automobilių keliais šiuo laikotarpiu nurodytoms transporto priemonių kategorijoms vykdomas be naudojimosi mokamu automobilių keliu sutarties, transporto priemonės registracijos „BelToll“ sistemoje ir elektroninio mokėjimo įtaiso montavimo transporto priemonėje.

JEI esate SUDARĘS SUTARTĮ ir važiuosite mokamu kelio ruožu nuo 2021 m. gegužės  31 d. , elektroninio apmokėjimo įtaisą galima patalpinti į apsauginę pakuotę (metalinį paketą), nes priešingu atveju, pravažiuojant mokesčio surinkimo punktą, įtaisas pateiks garsinį signalą, kuriuo būtina vadovautis technologinės eksploatacijos tvarka (vartotojo vadovas). Bet kuriuo atveju, piniginių lėšų nurašymas iš jūsų sąskaitos NEBUS atliekamas.

Tačiau atkreipiame jūsų dėmesį, kad jau nuo 2021 m. birželio 1 d. 00:00 val. judėjimas mokamai Baltarusijos keliais bus vykdomas įprastiniu režimu, t. y. mokėjimo įsipareigojimai nuo to laiko taikomi šioms kategorijoms:

- transporto priemonės, kurių leidžiamas bendrasis techninis svoris didesnis nei 3,5 t.;

- transporto priemonės, kurių leidžiamas bendrasis techninis svoris ne didesnis nei 3,5 t., registruotiems ne Euroazijos Ekonominės Sąjungos  valstybėse narėse (Baltarusija, Rusija, Kazachstanas, Kirgizija ir Armėnija).