Elektroninė įmokos už važiavimą Baltarusijos Respublikoje surinkimo sistema

+375 172 798-798; +375 25 798 95 95;
+375 44 798 95 95 ; +375 29 798 95 95;
 e-mail: info@beltoll.by

Balandžio 10 dieną Aleksandras Lukašenka pasirašė potvarkį Nr. 154 „Dėl transporto priemonių judėjimo mokamais automobilių keliais Minske vyksiančio 2014 m. Pasaulio ledo ritulio čempionato metu“, praneša valstybės vadovo spaudos tarnyba.

Dokumentas reglamentuoja, kad nuo 2014 m. balandžio 25 d. iki gegužės 31 d. nuo rinkliavos už važiavimą mokamais automobilių keliais yra atleidžiami naudotojai, vairuojantys transporto priemones, užregistruotas į Muitų sąjungą neįeinančių šalių teritorijoje, kurių bendras techniškai leistinas svoris ne didesnis nei 3,5 tonos, ir jų velkamas priekabas.

Nurodytos transporto priemonių kategorijos naudotojai naudosis mokamais automobilių keliais nesudarydami kelių naudojimosi sutarties ir nesiregistruodami elektroninės kelių rinkliavos sistemoje – taip, kaip dabar mūsų keliais naudojasi Muitų sąjungos šalyse užregistruotų transporto priemonių naudotojai.

Ši norma leis supaprastinti įvažiavimo ir judėjimo Baltarusijos Respublikos teritorijoje procedūrą oficialiems čempionato dalyviams ir turistams iš užsienio.

BALTARUSIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO POTVARKIS

2014 m. balandžio 10 d., Nr. 154

Dėl transporto priemonių judėjimo mokamais

automobilių keliais Minske vyksiančio 2014 m.

Pasaulio ledo ritulio čempionato metu

1. Pavedu:

1.1.  nuo 2014 m. balandžio 25 d. iki gegužės 31 d. nuo rinkliavos už važiavimą tam tikrais mokamais automobilių keliais arba jų atskirais ruožais (toliau – mokami automobilių keliai) atleisti mokamo automobilių kelio naudotojus*, vairuojančius transporto priemones, užregistruotas į Muitų sąjungą neįeinančių šalių teritorijoje, kurių bendras techniškai leistinas svoris ne didesnis nei 3,5 tonos, ir jų velkamas priekabas**;

__________________________

*  Šiame Potvarkyje terminas „mokamo automobilių kelio naudotojas“ taikomas transporto priemonės savininkui (valdytojui) arba asmeniui, besinaudojančiam mokamu automobilių keliu ir tiesiogiai dalyvaujančiam kelių eisme kaip transporto priemonės vairuotojas.

** Šiame Potvarkyje terminai „transporto priemonė” ir „ priekaba” turi reikšmę, apibrėžtą 2005 m. lapkričio 28 d. Baltarusijos Prezidento dekretu Nr. 551 „Dėl priemonių gerinti kelių eismo saugumą“ (Baltarusijos Respublikos nacionalinis teisės aktų registras, 2005  m., Nr. 189, 1/6961) patvirtintų Kelių eismo taisyklių 2 punkte.

1.2.   mokamo automoblių kelio naudotojai naudosis mokamu automoblių keliu pagal šio punkto 1.1. papunktį, nesudarydami kelių naudojimosi sutarties, neregistruodami transporto priemonės elektroninės kelių rinkliavos už transporto priemonių važiavimą mokamais automobilių keliais sistemoje laisvo daugiajuosčio judėjimo režime ir netvirtindami transporto priemonėje elektroninės kelių rinkliavos įrenginio.

2. Šis potvarkis įsigalioja po jo oficialaus paskelbimo.

Baltarusijos Respublikos Prezidentas                                                         A. Lukašenka