Elektroninė įmokos už važiavimą Baltarusijos Respublikoje surinkimo sistema

+375 172 798-798; +375 25 798 95 95;
+375 44 798 95 95 ; +375 29 798 95 95;
 e-mail: info@beltoll.by

Gerbiamieji „BelToll“ sistemos vartotojai!

Atkreipiame jūsų dėmesį, kad nuo 2015 m. birželio 15 d. įsigali 2015 m. gegužės 11 d. Ministrų Tarybos priimtas nutarimas Nr. 401 „Dėl 2013 m. balandžio 30 d. Baltarusijos Respublikos Ministrų Tarybos nutarimo Nr. 340 papildymų ir pataisų teikimo“. 

Nutarimu numatomos šios pataisos ir papildymai:

  • Nustatomas Baltarusijos Respublikos gyventojų pažeidimo akto sudarymo ir išsiuntimo terminas - ne vėliau kaip 15 darbo dienų, gavus Transporto inspekcijos informaciją apie neapmokėjimo ir (arba) nepilno apmokėjimo faktą.
  • Numatyta galimybė kontrolinėje transporto priemonėje priimti iš mokamų kelių naudotojų padidinto tarifo grynuosius pinigus.
  • Nutarime patikslinami ir detaliai aprašomi reikalavimai dėl apmokėjimo už važiavimą mokamais keliais, buksyruojant transporto priemones ir pilnai ar dalinai pakrautas lengvųjų bei krovininių transporto priemonių priekabas.
  • Pateikiami papildymai, susiję su sąvokos „personalizavimas“ patikslinimu, kurie taikomi registraciniu ženklu pažymėtoms transporto priemonėms.  Šie papildymai svarbūs, kad vairuotojai suprastų, kas yra „BelToll“ sistemos standžioji registraciniu ženklu pažymėtos transporto priemonės jungtis su bortine priemone, kuri sumontuota jo automobilyje.
  • Numatoma taikyti teisinę normą, kuria remiantis klaidingai į duomenų bazė įrašyti duomenys apie transporto priemonės registracinį ženklą, įforminant sutartį dėl mokamų kelių naudojimo ir patvirtinus pačiam vartotojui pasirašant sutartį, laikomi technine klaida ir tai nebus laikoma, kaip bortinės priemonės technologinės eksploatacijos tvarkos pažeidimu.
  • Nutartyje pristatoma sąvoka „stacionarinės kontrolės punktas“.  Tokie stacionarinės kontrolės punktai bus išdėstyti Baltarusijos Respublikos teritorijoje, kad būtų kontroliuojama, ar sumokėta visa įmoka, įspėjami kelių naudotojai ir jie negalėtų pažeisti šių normų.   Šiuose kontrolės punktuose bus numatyta galimybė mokėti padidintas įmokas remiantis pažeidimo aktais.
  • Numatyta, kad naudotojui būtų suteikiama tik informacija apie padidinto tarifo apmokėjimą už pravažiavimą.
  • Mokamo kelio naudotojas turės teisę pateikti pretenziją Transporto inspekcijai pagal pažeidimo aktą, kai transporto priemonė pereina kito asmens nuosavybei (valdymui) arba jis prarandą šią nuosavybę dėl neteisėtų veiksmų.
  • Nutarimas nustato atskiras procedūras blokuojant transporto priemonės ratus, atliekant privalomąjį buksyravimą (evakuaciją) ir laikymą, taip pat transporto priemonės grąžinimo tvarką.

Visą informaciją apie pataisas žiūrėkite nuorodoje.