Elektroninė įmokos už važiavimą Baltarusijos Respublikoje surinkimo sistema

+375 172 798-798; +375 25 798 95 95;
+375 44 798 95 95 ; +375 29 798 95 95;
 e-mail: info@beltoll.by

Gerbiamieji „BelToll“ sistemos vartotojai!

Pranešame, kad 2015 m. rugpjūčio 10 d. Baltarusijos Prezidento įsaku Nr. 349 „dėl Baltarusijos Respublikos Prezidento įsako pataisų ir papildymų“ įtraukti šias su ETS- sistemos veikla sietinas pataisas.

Išplėsti mokamų automobilinių kelių vartotojų sąrašą, kurie atleidžiami nuo mokėjimo už važiavimą:

  • Mokamų automobilinių kelių vartotojai, eksploatuojantys transporto priemones, kurių leidžiama techninė bendroji masė ne daugiau 3,5 t., nustatytais atvejais, kaip numatyta įstatyminiais aktais, remiantis laikinais Baltarusijos Respublikos numeriais ir jų buksyruojamomis priekabomis (šis punktas įsigalios nuo 2016 m. vasario 14 d.); 
  • Mokamų automobilinių kelių naudotojai, eksploatuojantys transporto priemones, kurių techninė leidžiama bendroji masė ne didesnė nei 3,5 t., neregistruotos Euroazijos Ekonominės Sąjungos šalių narių teritorijoje, įvežtos fizinių asmenų į Euroazijos Ekonominė Sąjungos muitinės teritoriją arba įsigytos fizinių asmenų Euroazijos Ekonominės Sąjungos šalių narių teritorijose ir įvežtos į Baltarusijos Respublikos teritoriją ar buksyruojamos priekabomis - per 10 dienų, remiantis muitinės tarybų išleidimu cirkuliuoti Euroazijos Ekonominės Sąjungos muitinės teritorijoje be naudojimo arba disponavimo apribojimų arba nuo jų įsigijimo dienos (punktas įsigaliojo nuo 2015 m. rugpjūčio 14 d.)
  • Mokamų automobilinių kelių naudotojai, eksploatuojantys transporto priemones, registruotas Ukrainos Donecko ir Lugansko sričių teritorijose, kurių techninė leidžiama bendroji masė ne didesnė nei 3.5 t. ir jų buksyruojamos priekabos (nuo mokesčio atleidžiami nuo 2014 m. birželio 1 d.).  Tokie naudotojai naudojasi mokamais keliais nesudarius sutarties dėl naudojimosi mokamais automobiliniais keliais, transporto priemonės, neregistruojant transporto priemonės ETS-sistemoje ir nemontuojant transporto priemonėje elektroninio apmokėjimo įtaiso.

Naudotojų įmokos už važiavimą, įsigaliojęs nuo 2014 m. birželio 1 d., eksploatuojančių transporto priemones, įregistruotas Ukrainos Donecko ir Lugansko sričių teritorijose, kurių techninė leidžiama bendroji masė ne didesnė nei 3.5 t., ir jų buksyruojamos priekabos, nebus grąžinamos.

Padidintos įmokos už važiavimą mokamais automobiliniais keliais nuo 2014 m. birželio 1 d., sumokėtos tokių naudotojų, grąžinamos, šiems vartotojams Transporto inspekcijai pateikus atitinkamus prašymus. 

Transporto inspekcija vykdo patikrą, ar mokamų automobilinių kelių naudotojas buvo teisėtai atleistas nuo apmokėjimą už važiavimą, eksploatuojantys transporto priemones, kurių techninė leidžiama bendroji masė siekia ne daugiau nei 3,5 t., kurios neregistruotos Euroazijos Ekonominės Sąjungos šalių narių teritorijose, įvežtos fizinių asmenų į Euroazijos Ekonominės Sąjungos muitinės teritoriją arba kurias įsigijo fiziniai asmenys Euroazijos Ekonominės Sąjungos šalių narių teritorijose ir įvežtos į Baltarusijos Respubliką, ar jų buksyruojamos priekabos, taip pat naudotojai, eksploatuojantys transporto priemones, įregistruotas Ukrainos Donecko ir Lugansko sričių teritorijose, kurių techninė leidžiama bendroji masė siekia ne daugiau nei 3.5 t, ir jų buksyruojamos priekabos.