Maksas par braukšanu elektroniskās iekasēšanas sistēma Baltkrievijas Republikā

+375 172 798-798; +375 25 798 95 95;
+375 44 798 95 95 ; +375 29 798 95 95;
 e-mail: info@beltoll.by 

To transportlīdzekļu, kuru tehniski pieļaujamā kopīgā masa nepārsniedz 3,5 tonnas, īpašnieki pēc reģistrācijas BelToll sistēmā saņem transportlīdzeklī uzstādāmo ierīci vieglajām automašīnām:

OBU LV

Transportlīdzeklī uzstādāmās ierīces piegādes komplektā ietilpst:

OBU LV scope-of-supply

 1. lietotāja instrukcijas;
 2. transportlīdzeklī uzstādāmā ierīce;
 3. salvete priekšējā stikla tīrīšanai;
 4. stiprinātājs, lai transportlīdzeklī uzstādāmo ierīci varētu piestiprināt priekšējam stiklam.

Vieglajām automašīnām paredzētā transportlīdzeklī uzstādāmā ierīce ir noregulēta un gatava lietošanai. Tā Jums ir tikai jāuzstāda transportlīdzeklī, kā norādīts lietotāja instrukcijās.


To transportlīdzekļu, kuru tehniski pieļaujamā kopīgā masa pārsniedz 3,5 tonnas, īpašnieki saņem transportlīdzeklī uzstādāmo ierīci smagajām automašīnām:

OBU HV

Transportlīdzeklī uzstādāmās ierīces piegādes komplektā ietilpst:

OBU HV Scope-of-supply

 1. transportlīdzeklī uzstādāmā ierīce;
 2. lietotāja instrukcijas;
 3. uzlīme, kurā ir norādītas īsas instrukcijas, lai to pielīmētu transportlīdzeklī uzstādāmās ierīces priekšpusē;
 4. salvete priekšējā stikla tīrīšanai, lai notīrītu automašīnas priekšējo stiklu pirms transportlīdzeklī uzstādāmās ierīces uzstādīšanas;
 5. pašlīmējošās līmlentes, lai transportlīdzeklī uzstādāmo ierīci varētu piestiprināt priekšējā stikla virsmai.

Automašīnu ar pilnīgi metalizētu priekšējo stiklu īpašnieki saņem transportlīdzeklī uzstādāmo apmaksas ierīci, kas sastāv no divām daļām:

obu 4041 4042

Šīs apmaksas ierīces piegādes komplektā ietilpst:

obu 4041 4042 package

 1. apmaksas ierīces OBU-4042 ārējais modulis piestiprināšanai priekšējā stikla ārpusē;
 2. apmaksas ierīces OBU-4042 iekšējais modulis piestiprināšanai priekšējā stikla iekšpusē;
 3. stiprinājums iekšējam modulim;
 4. tīroša līmlente ārējam modulim;
 5. līmlente iekšējam modulim;
 6. salvete automašīnas priekšējā stikla attīrīšanai pirms ierīces uzstādīšanas;
 7. drošības etiķete;
 8. uzstādīšanas instrukcija;
 9. lietotāja rokasgrāmata.

Automašīnām ar tehniski pieļaujamo kopējo masu līdz 3,5 t apmaksas ierīces iekšējais modulis ir ieprogrammēts un gatavs izmantošanai uzreiz pēc uzstādīšanas.

Automašīnu ar tehniski pieļaujamo kopējo masu virs 3,5 t vadītājiem pirms katra brauciena jāpārliecinās, ka divdaļīgās apmaksas ierīces iekšējā modulī ir norādīts pareizs transportlīdzekļa asu skaits.

Divdaļīgā apmaksas ierīce ir jāuzstāda un jāizmanto tikai atbilstoši Uzstādīšanas instrukcijai un Lietotāja rokasgrāmatai.

Pirms katra brauciena vadītājam ir jāpārliecinās, vai transportlīdzeklī uzstādāmajā ierīcē ir uzstādīts pareizs transportlīdzekļa asu skaits.