Ja transportlīdzeklī uzstādāmā ierīce Jums vairs nebūs nepieciešama, tad to var atdot jebkurā klientu apkalpošanas dienestā, bet pēc tam Jums tiks atmaksāta ķīlas nauda, izņemot šādu gadījumus:

  • atdodamā transportlīdzeklī uzstādāmā ierīce ir bloķēta;
  • transportlīdzeklī uzstādāmā ierīce ir atdota trīs gadus pēc tam, kad ir veikta pēdējā BelToll sistēmā reģistrētā operācija;
  • atdodamajai transportlīdzeklī uzstādāmajai ierīcei ir bojājumi (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar, piemēram, uzlaušanu, bojātu marķējumu, pārkrāsotu elektroniskās apmaksas ierīci, elektroniskās apmaksas ierīces svītrkoda vai identifikācijas numura bojājumiem).