Maksas par braukšanu elektroniskās iekasēšanas sistēma Baltkrievijas Republikā

+375 172 798-798; +375 25 798 95 95;
+375 44 798 95 95 ; +375 29 798 95 95;
 e-mail: info@beltoll.by 

 • Reģistrācija klientu apkalpošanas punktos;
 • Katram transportlīdzeklim paredzēts atsevišķs līgums;
 • Ieteicams organizācijām, kam ir neliels autoparks (līdz pieciem transportlīdzekļiem), un kas reti izmanto BelToll sistēmas maksas autoceļu tīklu.

Apmaksas paņēmieni:

Vadītāja pienākums ir kontrolēt transportlīdzeklī uzstādāmās ierīces bilanci, un katru reizi, kad transportlīdzeklī uzstādāmā ierīce signalizē par zemu bilances līmeni, papildināt to apkalpošanas punktos, kas atrodas uz autoceļa.

Reģistrācijas procedūra:

 1. Reģistrēties sistēmas mājaslapā www.beltoll.by.
 2. Apmeklēt apkalpošanas punktu, līdzi ņemot šādus dokumentus:
 • Juridiskas personas vai individuālā komersanta valsts reģistrācijas apliecību (oriģinālu vai kopiju) (fiziskām personām tas nav nepieciešams);
 • Dokumentu, kas apliecina tās personas personību, kura ir atbildīga par reģistrāciju;
 • Pilnvaru  vai citu dokumentu, kas apstiprina juridiskās personas pārstāvja tiesības (pilnvaras veidlapa atrodama tīmekļa vietnē www.beltol.by);
 • Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības (oriģinālus vai kopijas) visām reģistrējamajām automašīnām;
 • Transportlīdzekļa ekoloģisko klasi apliecinošu dokumentu, ja tāds ir (oriģinālu vai kopiju).

Ja dokumenti ir noformēti svešvalodā, tad tiem ir jāpievieno tulkojums krievu vai baltkrievu valodā (izņemot dokumentus, kuri apstiprināti Baltkrievijas Republikas starptautiskajos līgumos, piemēram, jūrnieka personas apliecība, diplomātiskā pase, bēgļa apliecība utt.).

 1. Parakstīt līgumu.
 2. Iemaksājiet drošības naudu par apmaksas ierīci. Drošības naudas apmērs ir 20 eiro transportlīdzeklim ar tehniski pieļaujamo kopējo masu līdz 3,5 t un 50 eiro transportlīdzeklim ar tehniski pieļaujamo kopējo masu virs 3,5 t. Tā tiek iemaksāta Baltkrievijas rubļos pēc Baltkrievijas Republikas Nacionālās bankas oficiālā kursa maksājuma dienā.
 3. Papildiniet jūsu apmaksas ierīces kontu Baltkrievijas rubļos: minimālais priekšapmaksas apmērs ir 25 eiro, maksimālais priekšapmaksas līdzekļu atlikums ir 350 eiro.
 4. Saņemiet personalizēto apmaksas ierīci klientu apkalpošanas punktā un uzstādiet to transportlīdzeklī, stingri ievērojot Lietotāja instrukciju / Uzstādīšanas instrukciju.