Līdzās maksas autoceļu lietošanas nodevas samaksai, izmantojot elektroniskās apmaksas ierīci, kas ļauj samaksāt par transportlīdzekļa veikto attālumu, no 2020. gada 15. decembra transportlīdzekļi ar tehniski pieļaujamo kopējo masu līdz 3,5 tonnām, kuriem ir pienākums maksāt BelToll sistēmā, varēs norēķināties arī par maksas ceļu lietošanas periodu. Šim nolūkam lietotājam nav nepieciešams vērsties apkalpošanas punktā, iesniegt dokumentu komplektu un slēgt līgumu, pietiek vien iegādāties elektronisko vinjeti tīmekļa vietnē www.beltoll.by.

Elektroniskā vinjete dod tiesības lietot maksas ceļu laika posmā, par kuru, saskaņā ar noteiktajiem tarifiem, ir samaksāts par transportlīdzekļa pārvietošanos ar konkrētām valsts reģistrācijas numura zīmēm, kas uzstādītas un šā transportlīdzekļa.

Pērkot vinjeti, transportlīdzekļa dati, kuram tā tika iegādāta (valsts reģistrācijas numura zīme un transportlīdzekļa reģistrācijas valsts), kā arī informācija par vinjetes derīguma termiņu nokļūst BelToll sistēmā, kas automātiski kontrolē, kā lietotājs ievēro ceļu lietošanas nodevas samaksas kārtību.

Elektroniskās vinjetes

darbības termiņš

Elektroniskās vinjetes

cena, EUR

15 kalendārās dienas

14

30 kalendārās dienas

22

1 kalendārais gads*

75

*Elektroniskā vinjete, kas apmaksāta par kalendāro gadu, ir spēkā no attiecīgā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim, kā arī iepriekšējā gada pēdējās 15 kalendārās dienas un nākamā gada pirmās 15 kalendārās dienas.

Elektroniskā vinjete, kas apmaksāta par kalendāro gadu, ir spēkā no attiecīgā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim, kā arī iepriekšējā gada pēdējās 15 kalendārās dienas (t.i., no 17. līdz 31. decembrim ieskaitot) un nākamā gada pirmās 15 kalendārās dienas (no 1. līdz 15. janvārim ieskaitot).

Iegādājoties elektronisko vinjeti kalendārajam gadam iepriekšējā kalendārā gada 17. decembrī un vēlāk, šādas vinjetes darbības termiņš sākas ar iegādes brīdi. Atpakaļejoša spēka šādām elektroniskajām vinjetēm nav.

Uzmanību! Atbildību par pirkšanas laikā ievadīto transportlīdzekļa datu pareizību (reģistrācijas valsts un numura zīme) uzņemas lietotājs. Valsts reģistrācijas numura zīmes ievadīšanai jāvadās no informācijas, kas norādīta transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā, un jāizmanto burtu un ciparu simboli BEZ PAPILDU SIMBOLU IEVADĪŠANAS, tādu kā /-:#;) u.tml. un bez atstarpēm, piemēram: FRT545HY. Naudas līdzekļi, kas samaksāti par elektronisko vinjeti, tai skaitā nepareizu transportlīdzekļa datu norādīšanas gadījumā, netiek atmaksāti.

Elektroniskās maksas iekasēšanas sistēmas lietotājiem ir svarīgi atcerēties, ka līdz ar elektroniskās vinjetes ieviešanu ierastais ceļu lietošanas nodevas samaksas veids, izmantojot elektroniskās apmaksas ierīci, ir pieejams visiem transportlīdzekļiem, kam ir pienākums maksāt par Baltkrievijas Republikas maksas autoceļu lietošanu:

mehāniskiem transportlīdzekļiem ar tehniski pieļaujamo kopējo masu virs 3,5 t;

mehāniskiem transportlīdzekļiem ar tehniski pieļaujamo kopējo masu līdz 3,5 t, kas reģistrēti ārpus Eirāzijas Ekonomiskās Savienības (Baltkrievija, Krievija, Kazahstāna, Kirgizstāna un Armēnija).

 

Beltoll e vignette ibanner 375x104 LV