1. Funkcijas apraksts

Maksas ceļa lietošanas kārtības neievērošanas gadījumā lietotājam ir iespēja apmaksāt ceļu lietošanas maksu pēc vienreizēja tarifa (STT*), lai netiktu piemērota paaugstināta apmēra maksa.

* Single Toll Tariff.

Iespēja apmaksāt pēc vienreizēja tarifa tiek piedāvāta divos veidos: 

 • Ceļu lietošanas maksas apmaksa pēc vienreizēja tarifa pēc pieteikuma principa (MSTT);
 • Ceļu lietošanas maksas apmaksa pēc vienreizēja tarifa automātiskajā režīmā (ASTT).

Svarīgi! Pieļaujama tikai viena maksas pēc vienreizēja tarifa norakstīšana. Pēc tās lietotājam ir noteikti jāvēršas tuvākajā apkalpošanas punktā apmaksas ierīces pārbaudei un funkcijas STT darbības atjaunošanai. Pretējā gadījumā maksas pēc vienreizēja tarifa funkcija nedarbojas.3. Maksas apmaksa pēc vienreizēja tarifa pēc pieteikuma principa (MSTT)

Ceļu lietošanas maksas apmaksas pēc vienreizēja tarifa pēc pieteikuma principa funkciju var izmantot tikai 2 stundu laikā pēc maksas ceļu lietošanas kārtības pārkāpuma.

Apmaksāt maksu var šādā veidā:

 

MSTT apmaksa Personīgajā kabinetā

1) Ieejiet Personīgajā kabinetā beltoll.by vietnē.

2) Ieejiet izvēlnes sadaļā Informācija par līgumiem / Apmaksāt MSTT.

3) Izvēlieties nepieciešamo līgumu un nospiediet pogu MSTT.

4) Izvēlieties nepieciešamo kontu un transportlīdzekļa numuru.

5) Pievērsiet uzmanību periodam, kura laikā tiek izslēgta pārkāpuma veidošanās!

6) Izvēlieties no saraksta maksas ceļu lietošanas kārtības neievērošanas apstākļus.

7) Piespiediet pogu Apmaksāt MSTT.

8) Apstipriniet summu apmaksai.

9) Ja nepieciešams, lejuplādējiet apmaksas kvīti savā elektroniskajā ierīcē.

Uzmanību! Lietotājs patstāvīgi deklarē maksas ceļu lietošanas kārtības neievērošanas apstākļus no zemāk esošā saraksta.

Īpatnības:

 • MSTT apmaksai ir jābūt līgumam Elektroniskās ceļu nodevas iekasēšanas sistēmā (ETC). Ja līguma nav, tad lietotājam ir jānoslēdz līgums jebkurā apkalpošanas punktā.
 • Ceļu lietošanas maksa pēc vienreizēja tarifa tiek norakstīta no maksas ceļu lietotāja konta ar nosacījumu, ka pastāv spēkā esošs maksas ceļu lietošanas līgums un derīgi maksāšanas līdzekļi (elektroniskās apmaksas ierīce nav bloķēta, priekšapmaksas režīma gadījumā konta bilancē ir pietiekami daudz līdzekļu norakstīšanai, pēcapmaksas režīma gadījumā ir derīga degvielas karte, kas norādīta līgumā).

 

MSTT apmaksas kārtība BelToll apkalpošanas punktā

1) Vēršoties apkalpošanas punktā, uzrādiet punkta darbiniekam šādus dokumentus:

 • fiziskas personas personu apliecinošu dokumentu;
 • pilnvaru vai citu likumā noteiktu dokumentu, kas apliecina pārstāvja pilnvaras.

2) Paziņojiet operatoram maksas ceļu lietošanas kārtības neievērošanas apstākļus.

3) Parakstiet pieteikumu par maksas apmaksu pēc vienreizēja tarifa un, ja nepieciešams, saņemiet apmaksas kvīti.

Uzmanību! Lietotājs patstāvīgi deklarē maksas ceļu lietošanas kārtības neievērošanas apstākļus no zemāk esošā saraksta.

4. Maksas apmaksa pēc vienreizēja tarifa automātiskajā režīmā (ASTT)

Maksas apmaksas pēc vienreizēja tarifa automātiskajā režīmā funkcijas izmantošanas gadījumā, fiksējot notikumu, maksa pēc vienreizēja tarifa tiek automātiski norakstīta no maksas ceļu lietotāja konta.

Svarīgi! Tas ir iespējams pie nosacījuma, ka pastāv spēkā esošs maksas ceļu lietošanas līgums un derīgi maksāšanas līdzekļi (elektroniskās apmaksas ierīce nav bloķēta, priekšapmaksas režīma gadījumā konta bilancē ir pietiekami daudz līdzekļu norakstīšanai, pēcapmaksas režīma gadījumā ir derīga degvielas karte, kas norādīta līgumā).

 Īpatnības:

 • Funkcija ir pieejama tikai transportlīdzekļiem, kas reģistrēti BelToll sistēmā.
 • Funkcijas izmatošana ir iespējama tikai pēc funkcijas «SMS paziņojums par pārkāpumiem» pieslēgšanas (vismaz vienam galvenajam tālruņa numuram saskaņā ar līgumu).
 • Automātiska maksas norakstīšana pēc vienreizēja tarifa izslēdz pārkāpumu veidošanos* turpmāko 2 stundu laikā. Palielināta apmēra maksa tādu pārkāpumu gadījumā netiek maksāta.

* Maksas norakstīšana pēc vienreizēja tarifa apmērā, kas noteikts attiecībā uz nemaksāšanas faktiem, izslēdz pārkāpumu veidošanos attiecībā uz nemaksāšanas un maksāšanas nepilnā apmērā faktiem. Maksas norakstīšana pēc vienreizēja tarifa apmērā, kas noteikts attiecībā uz maksāšanas nepilnā apmērā faktiem, izslēdz pārkāpumu veidošanos attiecībā uz tikai maksāšanas nepilnā apmērā faktiem.

 

Pieslēgšana

Pieslēgt maksas apmaksas pēc vienreizēja tarifa automātiskajā režīmā funkciju var šādā veidā:

 

ASTT pieslēgšanas kārtība Personīgajā kabinetā

1) Ieejiet Personīgajā kabinetā beltoll.by vietnē.

2) Ieejiet izvēlnes sadaļā Pieslēgt SMS paziņojuma funkciju / ASTT.

3) Izvēlieties nepieciešamo līgumu.

4) Ja jums nav pieslēgta funkcija «SMS paziņojums par pārkāpumiem», aktivizējiet to.

5) Atzīmējiet ASTT funkciju izvēlētajam kontam un transportlīdzekļa numuram /transportlīdzekļu numuriem (ASTT funkcija).

6) Pieņemiet funkcijas izmantošanas noteikumus, iepazīstoties ar tiem.

7) Nospiediet pogu Saglabāt. Pēc pieslēgšanas uz jūsu norādīto tālruņa numuru tiks nosūtīts attiecīgs SMS paziņojums.

 

ASTT pieslēgšanas kārtība BelToll apkalpošanas punktā

1) Vēršoties apkalpošanas punktā un pārliecinieties, ka jums ir pieslēgta funkcija «SMS paziņojums par pārkāpumiem». Ja nav, pieslēdziet to.

2) Uzrādiet operatoram šādus dokumentus:

 • fiziskas personas personu apliecinošu dokumentu;
 • pilnvaru vai citu likumā noteiktu dokumentu, kas apliecina pārstāvja pilnvaras.

3) Iepazīstieties ar ASTT funkcijas izmantošanas noteikumus, kas pieejami apkalpošanas punktā, un parakstiet pieteikumu funkcijas pieslēgšanai;

4) Pēc ASTT funkcijas veiksmīgas pieslēgšanas uz jūsu norādīto tālruņa numuru tiks nosūtīts attiecīgs SMS paziņojums.

Svarīgi zināt! Apkalpošanas punktā var pieslēgt ceļu lietošanas maksas apmaksas pēc vienreizēja tarifa automātiskajā režīmā funkciju tikai attiecībā uz visiem transportlīdzekļiem, kas reģistrēti BelToll sistēmā saskaņā ar attiecīgu līgumu.

 

Kā atslēgt ASTT funkciju

Maksas autoceļa lietotājs var jebkurā laikā atslēgt ceļa lietošanas maksas apmaksas pēc vienreizēja tarifa automātiskajā režīmā (ASTT) funkciju Personīgajā kabinetā beltoll.by vietnē, kā arī parakstot attiecīgu iesniegumu apkalpošanas punktā (veidlapas pieejamas apkalpošanas punktā).

Svarīgi zināt! Lietotāji, kuri noslēguši pēcapmaksas līgumus, kā arī līgumus ar atbrīvošanu no ceļa lietošanas maksas, apkalpošanas punktā var atslēgt ASTT funkciju tikai attiecībā uz tiem transportlīdzekļiem, kas BelToll sistēmā ir reģistrēti uz attiecīgā līguma pamata.

5. ТSMS paziņojumu veidi

Izmantojot ceļu lietošanas maksas apmaksas pēc vienreizēja tarifa automātiskajā režīmā funkciju, lietotājam tiek nosūtīti šādi SMS paziņojumi:

picture3SingleTariff LV