Maksas par braukšanu elektroniskās iekasēšanas sistēma Baltkrievijas Republikā

Infoline: +375 172 798-798;
e-mail: info@beltoll.by

Saskaņā ar Baltkrievijas Republikas Transporta un sakaru ministrijas 2013. gada 17. jūnija Lēmumu Nr. 21 ir noteikti šādi tarifi transportlīdzekļu braukšanai pa maksas autoceļiem, atkarībā no transportlīdzekļa tehniski pieļaujamās kopīgās masas un asu skaita:

 

light-vehicle 

Mehāniskie transportlīdzekļi, kuru pieļaujamā kopīgā masa nepārsniedz 3,5 tonnas ieskaitot

0.040 eiro/km

2-axle 

Mehāniskie transportlīdzekļi, kuru pieļaujamā kopīgā masa pārsniedz 3,5 tonnas, 2 asis

0.090 eiro/km

3-axle 

Mehāniskie transportlīdzekļi, kuru pieļaujamā kopīgā masa pārsniedz 3,5 tonnas, 3 asis

0.115 eiro/km

4-axle 

Mehāniskie transportlīdzekļi, kuru pieļaujamā kopīgā masa pārsniedz 3,5 tonnas, 4 un vairākas asis

0.145 eiro/km