Maksa par transportlīdzekļa veikto attālumu, braucot pa maksas autoceļiem

Ar Baltkrievijas Republikas Transporta un komunikāciju ministrijas 2013. gada 17. jūnija Lēmumu Nr. 21 transportlīdzekļiem ir noteikti šādi tarifi maksas autoceļu lietošanas nodevas aprēķināšanai, atkarībā no transportlīdzekļa tehniski pieļaujamās kopējās masas un asu skaita:

 light-vehicle

Transportlīdzekļi ar tehniski pieļaujamo kopējo masu līdz 3,5 t

0,040 EUR/km

 2-axle

Transportlīdzekļi ar tehniski pieļaujamo kopējo masu virs 3,5 t, 2 asis

0,090 EUR/km

 3-axle

Transportlīdzekļi ar tehniski pieļaujamo kopējo masu virs 3,5 t, 3 asis

0,115 EUR/km

 4-axle

Transportlīdzekļi ar tehniski pieļaujamo kopējo masu virs 3,5 t, 4 asis

0,145 EUR/kmMaksa par maksas ceļu lietošanas periodu

Elektroniskā vinjete (transportlīdzekļiem ar tehniski pieļaujamo kopējo masu līdz 3,5 t)

Elektroniskās vinjetes derīguma termiņš

Elektroniskās vinjetes cena, EUR

15 kalendārās dienas

14

30 kalendārās dienas

22

1 kalendārais gads*

75

*Elektroniskā vinjete, kas apmaksāta uz kalendāro gadu, ir spēkā no attiecīgā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim, kā arī iepriekšējā gada pēdējās 15 kalendārās dienas un nākamā gada pirmās 15 kalendārās dienas.

Maksa pēc vienreizēja tarifa

Maksas autoceļa lietošanas kārtības neievērošanas gadījumā lietotājam ir iespēja divu stundu laikā pēc pārkāpuma izdarīšanas samaksāt ceļu lietošanas maksu pēc vienreizēja tarifa, lai netiktu piemērota paaugstināta apmēra maksa.

MAKSAS APMĒRS TRANSPORTLĪDZEKĻIEM PAR BALTKRIEVIJAS REPUBLIKAS MAKSAS AUTOCEĻU LIETOŠANU, PIEMĒROJOT VIENREIZĒJU TARIFU

Transportlīdzekļa kategorija

Asu skaits

Maksas apmērs pēc vienreizēja tarifa, EUR

attiecībā uz nepilnīgas apmaksas faktiem

attiecībā uz nemaksāšanas faktiem

Transportlīdzeklis ar pieļaujamo kopējo masu līdz 3,5 t

Netiek piemērots

5

10

Transportlīdzeklis ar pieļaujamo kopējo masu virs 3,5 t

2

15

30

3

4 un vairāk

Palielināta apmēra maksa

Maksas autoceļu lietošanas kārtības neievērošanas gadījumā BelToll sistēmā tiek fiksēts pārkāpums, par kuru iekasējama palielināta apmēra maksa. Palielinātas maksas apmērs transportlīdzekļiem par Baltkrievijas Republikas maksas autoceļu lietošanu ir noteikts Baltkrievijas Republikas Transporta un komunikāciju ministrijas 2013. gada 17. jūnija Lēmumā Nr. 21:

Transportlīdzekļa kategorija

Asu skaits

Palielināts maksas apmērs, EUR

ja tiek fiksēta nepilnīga apmaksa

ja tiek fiksēta nemaksāšana

Transportlīdzeklis ar pieļaujamo kopējo masu līdz 3,5 t (ieskaitot)

Netiek piemērots

50

100

Transportlīdzeklis ar pieļaujamo kopējo masu virs 3,5 t

2

130

260

3

4 un vairāk