Maksas par braukšanu elektroniskās iekasēšanas sistēma Baltkrievijas Republikā

+375 172 798-798; +375 25 798 95 95;
+375 44 798 95 95 ; +375 29 798 95 95;
 e-mail: info@beltoll.by 

Transportlīdzekļu vilkšanas gadījumā BelToll sistēmas lietotājiem ir jāievēro šādi noteikumi, kas noteikti Baltkrievijas Republikas Ministru padomes 2015. gada 11. maija lēmumā Nr. 401 "Par papildinājumiem un grozījumiem Baltkrievijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa lēmumā Nr. 340":

Gadījumā, ja viens transportlīdzeklis velk otru transportlīdzekli ar cieto vai lokano sakabi pa maksas ceļu, katrā transportlīdzeklī, kuram ir jāmaksā par maksas ceļa izmantošanu, ir jābūt uzstādītai borta apmaksas ierīcei. Apmaksas ierīcē, kas uzstādīta transportlīdzeklī ar pieļaujamo kopējo masu virs 3,5 t, ir jāiestata automašīnas konstrukcijā paredzētais asu skaits.

 

Piemērs:

Pirmā transportlīdzekļa apmaksas ierīcē ievadītas 3 asis,

otrā transportlīdzekļa apmaksas ierīcē – 2 asis:

vehicle 01

 

Gadījumā, ja viens transportlīdzeklis (kravas automašīna) pārvadā otru transportlīdzekli (kravas vai vieglo automašīnu) pa maksas ceļu pilnīgas uzkraušanas veidāpārvadājumu veicošajā transportlīdzeklī ir jābūt uzstādītai borta apmaksas ierīcei ar iestatītu automašīnas konstrukcijā paredzēto asu skaitu.

Transportlīdzeklim, kas tiek vilkts vai transportēts, apmaksas ierīce nav vajadzīga. Apmaksas ierīce, kas reģistrēta velkamajam transportlīdzeklim, pārvietojoties pa maksas ceļiem ir jāievieto metalizētā iepakojumā! Metalizēto iepakojumu var saņemt jebkurā apkalpošanas punktā.

 

Piemērs:

Velkošā transportlīdzekļa apmaksas ierīcē ievadītas 3 asis:

vehicle 02

 

Gadījumā, ja viens transportlīdzeklis ar tehniski pieļaujamo kopējo masu virs 3,5 t velk pa maksas ceļu otru transportlīdzekli daļējas uzkraušanas veidā, velkošajā transportlīdzeklī jābūt uzstādītai borta apmaksas ierīcei, kurā jāiestata asu skaits, kas atbilst automašīnas konstrukcijā paredzēto velkošā transportlīdzekļa asu un automašīnas konstrukcijā paredzēto velkamā transportlīdzekļa asu summai.

Transportlīdzeklim, kas tiek vilkts vai transportēts, apmaksas ierīce nav vajadzīga. Apmaksas ierīce, kas reģistrēta velkamajam transportlīdzeklim, pārvietojoties pa maksas ceļiem ir jāievieto metalizētā iepakojumā! Metalizēto iepakojumu var saņemt jebkurā apkalpošanas punktā.

 

Piemērs:

Pirmā transportlīdzekļa apmaksas ierīcē ievadītas 4 asis:

vehicle 03

 

Svarīgi!

Gadījumā, ja piekabe tiek vilkta ar autobusu vai transportlīdzekli ar pieļaujamo kopējo masu līdz 3,5 t, piekabes asu skaits neietekmē tarifa apmēru.

Transportlīdzekļa, ko veido vairākas transportlīdzekļu vienības, reģistrācijas valsts tiek noteikta pēc velkošā transportlīdzekļa reģistrācijas valsts.