Nodeva par maksas ceļu lietošanu Baltkrievijas Republikas teritorijā ir jāmaksā visiem transportlīdzekļiem ar tehniski pieļaujamo kopējo masu virs 3,5 t, izņemot no nodevas atbrīvotos transportlīdzekļus, kā arī transportlīdzekļiem ar tehniski pieļaujamo kopējo masu līdz 3,5 t, kas nav reģistrēti Eirāzijas Ekonomiskās Savienības dalībvalstu teritorijā, izņemot no nodevas atbrīvotos transportlīdzekļus.