Maksas par braukšanu elektroniskās iekasēšanas sistēma Baltkrievijas Republikā

+375 172 798-798; +375 25 798 95 95;
+375 44 798 95 95 ; +375 29 798 95 95;
 e-mail: info@beltoll.by 

BelToll sistēmas operators atgādina, ka transportlīdzekļu maksas ceļu lietošanas apmaksas, tostarp paaugstinātas maksas apmaksas kontroli un šīs paaugstinātās maksas iekasēšanu veic Transporta inspekcijas pilnvarotās amatpersonas šajos stacionārajos kontroles punktos:

Posteņa adrese

Darba laiks
Grodņa, Suvorova ielā 256 8:00-20:00
Bobruiska, Minskaja ielā 123/1 8:00-20:00
Bresta, Leitnanta Rjabceva ielā 45 8:00-20:00
Minska, Seļicka ielā 113 8:00-20:00
Mogiļeva, Slavgorodskoje šoseja 170 8:00-20:00
Orša, Stroiteļei ielā 11 8:00-20:00
Ošmjani, Borunskaja ielā 19 8:00-20:00

Bez tam, maksas par transportlīdzekļu braukšanu pa Baltkrievijas Republikas maksas autoceļiem iekasēšanas kārtības noteikumu ievērošanas kontrole tiek veikta Transporta un komunikāciju ministrijas Transporta inspekcijas mobilo ekipāžu spēkiem, kā arī svara un gabarītu kontroles posteņos.


Par apmaksas kārtības pārkāpumiem tiek uzskatīti šādi gadījumi:


Neapmaksāšana:

  • ja transportlīdzeklim, uz kuru attiecas braukšanas apmaksas saistības, nav uzstādīta transportlīdzeklī uzstādāmā ierīce;
  • ja transportlīdzeklī uzstādāmajā ierīcē nav fiksēta braukšanas maksas iemaksāšana;
  • ja tiek lietota bojāta transportlīdzeklī uzstādāmā ierīce;
  • ja tiek lietota transportlīdzeklī uzstādāmā ierīce, ar kuru nav iespējams veikt braukšanas apmaksu noteiktajā kārtībā;
  • ja transportlīdzeklī uzstādāmā ierīce tiek lietota pārkāpjot tehniskās ekspluatācijas kārtību;
  • ja transportlīdzeklī uzstādāmā ierīce, kas paredzēta transportlīdzekļiem, kuri atbrīvoti no braukšanas maksas pa maksas autoceļiem, tiek lietota prettiesiski;


Nepietiekama apmaksa:

  • ja tiek lietota transportlīdzeklī uzstādāmā ierīce, kas ir paredzēta mazākam asu skaitam, kā tas ir paredzēts šim transportlīdzeklim paredzētajās lietotāja instrukcijās;
  • ja tiek lietota transportlīdzeklī uzstādāmā ierīce, kas nav personalizēta šim transporta līdzeklim.

Ja atbilstoši Nolikuma "Par braukšanas maksas iekasēšanu attiecībā uz transportlīdzekļu pārvietošanos pa maksas autoceļiem Baltkrievijas Republikā" 57. punktam tiek atklāts maksas autoceļu lietošanas kārtības pārkāpšanas fakts, tad no transportlīdzekļa īpašnieka tiek iekasēta palielināta apjoma samaksa.


Nesamaksāšanas un (vai) nepietiekamas apmaksas fakta pierādījumi ir:

  • informācija, ko automātiski ģenerē apmaksas kontroles sistēma, ieskaitot laiku, datumu un maksas iekasēšanas stacijas šķērsošanas vietu;
  • Transporta inspekcijas amatpersonas konstatēta nesamaksāšana un (vai) nepietiekama apmaksa.

Ja tiek atklāti apmaksas kārtības pārkāpumi, Transporta inspekcijas amatpersona noformē pārkāpumu aktu, kurā iekļauta prasība par samaksas iekasēšanu palielinātā apjomā, kā arī pievienota kvīts, kurā norādīta palielinātās samaksas apjoma summa.

Pārkāpējam ir tiesības samaksāt palielināto samaksas summu uz vietas vai arī ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pārkāpuma akta noformēšanas brīža. Palielināto samaksas summu, par kuras samaksāšanu prasība ir izvirzīta pret transportlīdzekļa īpašnieku, kurš nav Baltkrievijas Republikas rezidents, var samaksāt Baltkrievijas rubļos, Krievijas rubļos, eiro vai ASV dolāros. 

Palielināts transportlīdzekļu pārvietošanās maksas apjoms pa Baltkrievijas Republikas maksas autoceļiem (apstiprināts ar Baltkrievijas Republikas Transporta un sakaru ministrijas 2013. gada 17. jūnija Lēmumu Nr. 21):

Transportlīdzekļa kategorija Asu skaits Palielināts apmaksas apjoms, EUR

ja tiek fiksēta nepilna samaksa 

ja tiek fiksēta neapmaksāšana 

Transportlīdzekļi, kuru pieļaujamā kopīgā masa nepārsniedz 3,5 tonnas ieskaitot Netiek piemērots 50 100
Transportlīdzekļi, kuru pieļaujamā kopīgā masa pārsniedz 3,5 tonnas 2, 3, 4 ir daugiau 130 260