Maksas par braukšanu elektroniskās iekasēšanas sistēma Baltkrievijas Republikā

+375 172 798-798; +375 25 798 95 95;
+375 44 798 95 95 ; +375 29 798 95 95;
 e-mail: info@beltoll.by 

Saskaņā ar Baltkrievijas Republikas Transporta un sakaru ministrijas 2013. gada 30. aprīļa Nolikuma Nr. 340 "Par maksas iekasēšanu no pa Baltkrievijas Republikas maksas autoceļiem braucošajiem transportlīdzekļiem" 69. pantu, visi strīdi un domstarpības par maksas autoceļu lietošanu, braukšanas maksas aprēķināšanu un iekasēšanu, tajā skaitā palielināta apjoma apmaksu, tiek risināti, nosūtot pretenzijas.

Saskaņā ar Nolikuma 76.  – 78. punktu, pretenzijas par palielināta apjoma samaksas aprēķināšanu un iekasēšanu jāiesniedz Baltkrievijas Republikas Transporta un sakaru ministrijas Transporta inspekcijai

(220088, Minskas pilsēta, Smoļenskas iela, 15 – 717) nosūtot pa pastu ar reģistrētu sūtījumu.

Aizpildot pretenzijas veidlapu, jānorāda šāda informācija (PARAUGS):

Claim-form ENG 

Lejupielādēt veidlapu pretenzijas noformēšanai


Pievēršam Jūsu uzmanību, ka, iesniedzot pretenziju par palielināta apjoma samaksas aprēķināšanu un iekasēšanu, nepieciešams iesniegt šādu dokumentu kopijas:

  1. Transportlīdzekļu braukšanas maksas kārtības pārkāpuma akts (noformē un izsniedz Transporta inspekcija);
  2. Pārkāpuma akta pielikums;
  3. Dokuments, kas apstiprina braukšanas maksas apmaksas faktu palielinātā apjomā (ja tāds ir).

Saskaņā ar Baltkrievijas Republikas 18.07.2011. likuma Nr. 300-3 „Par iedzīvotāju un juridisko personu apelēšanu” 12. panta 1. punktu visi iesniegumi tiek izklāstīti baltkrievu vai krievu valodā. Saskaņā ar 18. pantu visas rakstiskas atbildes uz rakstiskiem iesniegumiem tiek izklāstītas iesnieguma valodā.

Saskaņā ar Nolikuma 70. un 74.  – 75. punktu, pretenzijas par braukšanas maksas aprēķināšanu un iekasēšanu jāiesniedz valsts iestādē "Belavtostrada" (220073, Minskas pilsēta, 4. Zagorodnaja šķērsiela, 58а).

Maksas ceļu lietotāju pretenziju un iesniegumu operatīvai pieņemšanai attiecībā uz braukšanas maksas, tajā skaitā, palielināta apjoma maksas aprēķināšanu un iekasēšanu, ir izveidota darba grupa, kurā ietilpst VI "Transporta inspekcija", VU "Belavtostrada" un ĀSIA "Kapsch Telematic Services" pārstāvji.

Papildus nosūtīšanai pa pastu, pretenzijas var iesniegt arī personīgi šādā adresē:

  • Minskas pilsēta, 25 Briketa Str. Pieņemšanas grafiks: 24/7.


Atgādinām, ka saskaņā ar Nolikuma "Ja jāapmierina pretenzijas sakarā ar braukšanas maksas aprēķināšanu un iekasēšanu pa maksas autoceļiem, tad atmaksājamie naudas līdzekļi tiek pārskaitīti personai, kura ir maksājusi par braukšanu, pielietojot tādu pašu paņēmienu, ar kādu tika veikta samaksa atbilstoši maksātāja rekvizītiem, ko viņš norādījis iemaksājot braukšanas maksu, ja operators nav paredzējis citu atmaksāšanas veidu*".

*Operators – ĀSIA "Kapsch Telematic Services".