Maksas par braukšanu elektroniskās iekasēšanas sistēma Baltkrievijas Republikā

+375 172 798-798; +375 25 798 95 95;
+375 44 798 95 95 ; +375 29 798 95 95;
 e-mail: info@beltoll.by 

banner vignette 300x209 LV

LV banner 01 new'qualities

LV banner 02 map

LV banner 02 calculator

1. Funkcijas apraksts

Lai pieslēgtu funkciju «SMS paziņojums par pārkāpumiem», ir jābūt spēkā esošam maksas ceļa lietošanas līgumam BelToll sistēmā.

Līgumu ar priekšapmaksas režīmu gadījumā var pieslēgt līdz 3 galvenajiem mobilā tālruņa numuriem, uz kuriem tiks sūtīti SMS paziņojumi par pārkāpumiem attiecībā uz līgumā reģistrēto transportlīdzekli.

picture1

Līgumu ar pēcapmaksas režīmu (pēc fakta), kā arī līgumu ar atbrīvošanas no maksas par ceļa lietošanu režīmu gadījumā var pieslēgt līdz 3 galvenajiem mobilā tālruņa numuriem, uz kuriem tiks sūtīti SMS paziņojumi par pārkāpumiem attiecībā uz visiem BelToll sistēmā reģistrētiem transportlīdzekļiem attiecīgajā līgumā, + 1 papildu mobilā tālruņa numuru* katram transportlīdzeklim, uz kuru tiks sūtīti SMS paziņojumi par attiecīgā transportlīdzekļa pārkāpumiem.

picture2

* funkciju «SMS paziņojumi par pārkāpumiem» papildu numuram varēs pieslēgt tikai pēc tam, kad tā tiks pieslēgta vismaz vienam galvenajam mobilā tālruņa numuram.

Svarīgi zināt! Parakstīšanās uz SMS paziņojumiem par pārkāpumiem būs pieejama, ja tiks izmantoti mobilo sakaru operatora no Valstu saraksta pakalpojumi, ievēroti jūsu operatora noteiktie elektrosakaru pakalpojumu sniegšanas nosacījumi un ja nebūs neparedzētu tehnisko grūtību.

2. Cik maksā

Funkcija «SMS paziņojums par pārkāpumiem» BelToll sistēmas lietotājiem tiek nodrošināta bez maksas.

3. Funkcijas pieslēgšana

Funkciju «SMS paziņojums par pārkāpumiem» var pieslēgt vienā no zemāk norādītajiem veidiem:

Svarīgi zināt! Līgumu ar pēcapmaksas režīmu, kā arī līgumu ar atbrīvošanas no maksas par ceļa lietošanu režīmu gadījumā funkciju «SMS paziņojums par pārkāpumiem» papildu mobilā tālruņa numuram var pieslēgt tikai lietotāja Personīgajā kabinetā tīmekļa vietnē www.beltoll.by.

 

Kā pieslēgt funkciju «SMS paziņojums par pārkāpumiem» Personīgajā kabinetā:

 1) Personīgajā kabinetā atvērt izvēlni ar funkciju «SMS paziņojums»;

2) ievadīt mobilā tālruņa galveno numuru (numurus);

3) iepazīties un pieņemt funkcijas «SMS paziņojums par pārkāpumiem» lietošanas noteikumus, nospiest pogu «Saglabāt»;

4) pēc tam nospiest pogu «Apstiprināt numuru» un sagaidīt apstiprināšanas koda saņemšanu uz norādīto tālruņa numuru;

5) ne vēlāk kā 1 stundas laikā pēc apstiprināšanas koda saņemšanas ievadīt to attiecīgajā Personīgā kabineta laukā.

 

Kā pieslēgt funkciju «SMS paziņojums par pārkāpumiem» BelToll apkalpošanas punktā:

 1) vērsties apkalpošanas punktā, paziņot galveno mobilā tālruņa numuru (numurus) un uzrādīt nepieciešamos dokumentus:

  • fiziskās personas personu apliecinošo dokumentu;
  • pilnvaru vai citu likumā noteikto dokumentu, kas apliecina pārstāvja pilnvaras.

2) iepazīties ar apkalpošanas punktā pieejamiem funkcijas «SMS paziņojums par pārkāpumiem» lietošanas noteikumiem;

3) pēc datu ievadīšanas sistēmā uz norādīto tālruņa numuru tiek nosūtīts apstiprinājuma kods, kas jāpaziņo apkalpošanas punkta darbiniekam, un jāparaksta pieteikums par funkcijas «SMS paziņojums par pārkāpumiem» pieslēgšanu.

Pēc funkcijas «SMS paziņojums par pārkāpumiem» veiksmīgas pieslēgšanas uz galveno mobilā tālruņa numuru (numuriem) tiks nosūtīts SMS paziņojums par šīs funkcijas veiksmīgu pieslēgšanu.

Svarīgi zināt! Līgumu ar pēcapmaksas režīmu, kā arī līgumu ar atbrīvošanas no maksas par ceļa lietošanu režīmu gadījumā funkciju «SMS paziņojums par pārkāpumiem» BelToll apkalpošanas punktā var pieslēgt tikai galvenajam mobilā tālruņa numuram (numuriem). Papildu numuri tiek pieslēgti tikai Personīgajā kabinetā.

4. Kā atslēgt funkciju «SMS paziņojums par pārkāpumiem»

Maksas ceļa lietotājs jebkurā laikā var atslēgt funkciju «SMS paziņojums par pārkāpumiem» uz galvenā mobilā tālruņa numura (numuriem) vienā no zemāk norādītajiem veidiem:

 

Kā atslēgt funkciju «SMS paziņojums par pārkāpumiem» Personīgajā kabinetā:

1) Personīgajā kabinetā atvērt izvēlni ar funkciju «SMS paziņojums»;

2) noņemt ķeksīti blakus mobilā tālruņa galvenā numura (numuru) laukam;

3) nospiest pogu «Saglabāt»;

4) pēc tam lietotājs saņemts SMS paziņojumu par funkcijas atslēgšanu šim tālruņa numuram.

 

Kā atslēgt funkciju «SMS paziņojums par pārkāpumiem» apkalpošanas punktā:

 1) vērsties apkalpošanas punktā, paziņot informāciju par atslēdzamajiem mobilā tālruņa numuriem un uzrādīt nepieciešamos dokumentus:

  • fiziskās personas personu apliecinošo dokumentu;
  • pilnvaru vai citu likumā noteikto dokumentu, kas apliecina pārstāvja pilnvaras.

2) parakstīt pieteikumu par funkcijas atslēgšanu;

3) pēc nepieciešamo dokumentu un pieteikuma iesniegšanas apkalpošanas punkta darbiniekam uz atslēdzamo mobilā tālruņa numuru tiks nosūtīts SMS paziņojums par funkcijas «SMS paziņojums par pārkāpumiem» veiksmīgu atslēgšanu.

 

Svarīgi zināt! Apkalpošanas punktā var atslēgt funkciju «SMS paziņojums par pārkāpumiem» galvenajam mobilā tālruņa numuram (numuriem). Atslēgt funkciju papildu mobilā tālruņa numuram (numuriem) var tikai patstāvīgi Personīgajā kabinetā. Funkcijas «SMS paziņojums par pārkāpumiem» atslēgšana visiem 3 galvenajiem mobilā tālruņa numuriem nozīmē automātisku šīs funkcijas atslēgšanu arī visiem papildu numuriem saskaņā ar līgumu.


Beltoll ibanner-key LV

Beltoll new'qualities i'banner doc LV

Beltoll ibanner-key