Jautājumi par Personīgo kabinetu

Jā, kopējais darba laiks Personīgajā kabinetā ir ierobežots līdz 15 minūtēm. Turklāt ja 10 minūšu laikā pēc autorizācijas netiek veiktas nekādas darbības, darba seanss tiks pārtraukts pirms laika.

Jā, gadījumā, ja autorizējoties Personīgajā kabinetā Jūs pārslēgsiet informācijas atspoguļošanas valodu uz jebkuru valodu, kas nav krievu valoda, drošības kods (captcha) arī tiks atspoguļots Jūsu izvēlētajā valodā.

Jā. Gadījumā, ja pēc autorizācijas Personīgajā kabinetā Jūs pārslēgsiet informācijas atspoguļošanas valodu uz jebkuru valodu, kas nav krievu valoda, Personīgajā kabinetā tiks izmantota Jūsu izvēlētā valoda.

Lai saņemtu piekļuvi Personīgajam kabinetam, Jums ir jāsaņem lietotājvārds un parole. Šie dati Jums tiks piešķirti uzreiz pēc līguma par apkalpošanuBelToll sistēmā parakstīšanas, nosūtot tos uz e-pastu, kuru Jūs norādījāt kontaktdatos, slēdzot līgumu.

Jā, ir. Gadījumā, ja Jūs nenorādījāt e-pasta datus, slēdzot līgumu apkalpošanas punktā, Jūs varat izmantot Infolīnijas tālruni +375 172 798-798,vai vērsties uz e-pasta adresi: info@beltoll.by, kur Jums tiks pieslēgts Personīgais kabinets un piešķirti nepieciešamie uzskaites dati.

Pēc lietotājvārda un paroles saņemšanas e-pastā, Jums jāveic autorizācija attiecīgajā mājaslapas sadaļā – jāievada Jūsu uzskaites dati un pārbaudes drošības kods (captcha). Pēc pirmās veiksmīgās ieejas sistēmā Jums ir jānomaina lietotājvārds, kas turpmāk tiks izmantots ieejai Personīgajā kabinetā. Vienlaikus Jūsu sākotnējā parole, kuru Jūs saņēmāt vēstulē pēc pieslēgšanās, paliek nemainīta.

Jā, Jūs vienmēr varat patstāvīgi nomainīt savus uzskaites datus attiecīgajā Personīgā kabineta sadaļā. Gadījumā, ja pēc uzskaites datu nomaiņas Jūs mēģināsiet ieiet Personīgajā kabinetā, izmantojot iepriekšējo lietotājvārdu un paroli, Jūsu lietotāja konts pēc 3 nepareiziem autorizācijas mēģinājumiem uz laiku tiks bloķēts.

Gadījumā, ja Jūsu lietotāja konts  tika bloķēts neveiksmīgu autorizācijas mēģinājumu dēļ, Jums jāvēršas telefoniski, izmantojot Infolīnijas tālruni: +375 172 798-798, vai uz e-pasta adresi: info@beltoll.by, kur speciālisti palīdzēs atjaunot Jūsu lietotājvārdu un paroli ieejai Personīgajā kabinetā.

Piekļuve lietotāja Personīgajam kabinetam un visai informācijai, kas saistīta ar līdzekļu norakstīšanu, papildināšanu un atskaitēmBelToll sistēmā paliek spēkā 180 dienas pēc līguma izbeigšanas. Pēc šā perioda Jums nebūs iespējas piekļūt šai informācijai, tāpēc iesakām Jums jau iepriekš saglabāt visus nepieciešamos dokumentus, kamēr nav beidzies piekļuves Personīgajam kabinetam darbības termiņš.

Ja līgums ir iepriekšēji aktīvs (proti, Jūs vēl nesaņēmāt elektroniskās apmaksas ierīci un neparakstījāt apkalpošanas līgumuBelToll sistēmā), Jūs varat rediģēt kontaktdatus, klienta datus, konta informāciju (transportlīdzekļa numuru, klasi, reģistrācijas valsti). Ja līgums ir aktīvs (Jūs saņēmāt elektroniskās apmaksas ierīci un parakstījāt apkalpošanas līgumuBelToll sistēmā), līgumā var rediģēt tikai kontaktdatus.

Personīgajā kabinetā lietotājs var redzēt pārkāpumus, ja transportlīdzeklis ir reģistrēts Baltkrievijas Republikā (BY). Pastāvot pārkāpumam, tas tiks atspoguļots Personīgajā kabinetā 24 stundu laikā. Informācija par pārkāpumu var tikt glabāta sistēmā 36 mēnešus. Pēc pārkāpumu samaksas informācija Personīgajā kabinetā atjaunosies 24 stundu laikā.

Personīgajā kabinetā lietotājs var:

  • pārbaudīt ar līgumu saistīto informāciju (kontus, līgumus);
  • lejuplādēt veiktās braukšanas maksas norakstīšanas un maksājumu detalizētu sarakstu;
  • pārbaudīt pārkāpumus;
  • pārbaudīt tiesību atgūt elektroniskās apmaksas ierīces drošības naudu derīguma termiņu;
  • izveidot pieteikumu bojājuma novēršanai un apskatīt izveidoto pieteikumu stāvokli.

Personīgajā kabinetā var apskatīt informāciju par norakstīšanu un maksājumiem, kā arī lejuplādēt un turpmāk izdrukāt attiecīgo dokumentu pieejamos formātos.

my account 01Šajā izvēlnē var saņemt izvērstu un īsu informāciju par līdzekļu norakstīšanu, veikto transakciju skaitu attiecībā uz transportlīdzekli (vai vairākiem transportlīdzekļiem) tikai par kārtējo periodu (mēnesi). Dokuments tiek veidots PDF, XLS un TXT formātā.

my account 02Šajā izvēlnē var saņemt īsu informāciju par konta papildināšanu, norakstīšanu un bilances atlikumu (priekšapmaksas līgumiem) tikai par kārtējo periodu (mēnesi). Informācija ir pieejama bez iespējas lejuplādēt un izveidot dokumentu.

my account 03Šajā izvēlnē var saņemt izvērstu un īsu detalizāciju par iepriekšējo periodu (mēnesi). Dokumenti tiek izveidoti automātiski pirmās nedēļas laikā pēc jauna perioda (mēneša) sākuma. Dokumenta formāts – tikai PDF, tas satur sistēmas īpašnieka – Valsta uzņēmuma "Belavtostrada" – faksimila zīmogu.

Nē. Reģistrējot transportlīdzekli ceļu nodevas elektroniskās iekasēšanas sistēmā, slēdzot Līgumu par maksas ceļa lietošanu, katram lietotājam tiek piešķirts noteikts klienta identifikācijas numurs – Klienta ID. Vienam Klienta ID tiek izveidots viens Personīgais kabinets. Vienā Personīgajā kabinetā var pievienot neierobežotu skaitu Līgumu par maksas ceļa lietošanu, kas ir noformēti uz vienu un to pašu lietotāju (privātpersonu vai juridisko personu). Lai pievienotu līgumu, slēdzot katru jaunu Līgumu par maksas ceļa lietošanu apkalpošanas punktā pirms dokumentu noformēšanas ir jānosauc darbiniekam Jūsu spēkā esošais klienta ID.