Maksas par braukšanu elektroniskās iekasēšanas sistēma Baltkrievijas Republikā

+375 172 798-798; +375 25 798 95 95;
+375 44 798 95 95 ; +375 29 798 95 95;
 e-mail: info@beltoll.by 

Transportlīdzeklī uzstādāmās ierīces

Transportlīdzekļa asu skaits tiek noteikts tad, kad notiek reģistrācija sistēmā, un lietotājs pats to nevar izmainīt uz mazāku. Vadītājam vienmēr ir jānorāda faktisko transportlīdzekļa asu skaits, ieskaitot piekabes un puspiekabes. Māju-autofurgonu un tiem pielīdzināto transportlīdzekļu kategoriju vadītājiem arī jānorāda asu skaits, ieskaitot velkamās piekabes un puspiekabes un ievērojot citu transportlīdzekļu vilkšanas noteikumus.

Vadītājs ir atbildīgs par korektu automašīnas asu skaita norādīšanu! Detalizētas instrukcijas, kā nomainīt transportlīdzekļa asu skaitu.

Apmaksas ierīce ir viegli piestiprināma priekšējā stikla iekšpusē un tai nav nepieciešama pieslēgšana automobiļa barošanas avotam. Sīkāku informāciju par uzstādīšanu jūs atradīsiet mājaslapā pieejamajā lietotāja instrukcijā.

  Pēc izmantošanai derīgas apmaksas ierīces nodošanas jebkurā BelToll apkalpošanas punktā un ja nav maksājumu parādu, lietotājam tiks atmaksāta drošības nauda.

  Drošības nauda NETIEK atmaksāta, ja:

  • apmaksas ierīce ir bojāta;
  • uz ierīces atrodas svešas izcelsmes uzraksti vai uzlīmes;
  • apmaksas ierīce ir reģistrēta pazudušo vai nozagto ierīču sarakstā;
  • no pēdējās operācijas veikšanas  BelToll sistēmā ir pagājuši trīs gadi;
  • apmaksas ierīci ir bloķējis operators;
  • ja apmaksas līdzekli ir bloķējis degvielas kartes izsniedzējs (līgumiem par apmaksas režīmu pēc fakta).

  Funkcionējoša transportlīdzeklī uzstādāmā ierīce signalizē, ja transportlīdzeklis brauc cauri apmaksas stacijām. Ja skaņas signāls neiedarbojas, tātad transportlīdzeklī uzstādāmā ierīce nav darbderīgā stāvoklī.

  Pielietojot transportlīdzeklī uzstādāmo ierīci kravas automašīnām, bojājumu var konstatēt arī tad, ja nav gaismas signāla, nospiežot transportlīdzeklī uzstādāmās ierīces pogu. Nepareizi funkcionējoša vai bojāta transportlīdzeklī uzstādāmā ierīce jāapmaina klientu apkalpošanas punktā. 

  Vadītājs ir personīgi atbildīgs par transportlīdzeklī uzstādāmo ierīci, viņa pienākums ir to nesabojāt un neveikt ar to nekādas manipulācijas.

  Ja lietotāja vainas dēļ tiek sabojāta transportlīdzeklī uzstādāmā ierīce, tad ķīlas nauda par to netiek atmaksāta, bet visa informācija tiek ievadīta jaunajā transportlīdzeklī uzstādāmajā ierīcē, bet ar nosacījumu, ka par jauno transportlīdzeklī uzstādāmo ierīci ķīlas nauda ir jāiemaksā vēlreiz.

  Ja transportlīdzeklī uzstādāmā ierīce nav sabojāta lietotāja vainas dēļ, tad ierīce tiek bloķēta, un tā tiek nomainīta pret jaunu, neiemaksājot ķīlas naudu.

  Pēc ierīces atdošanas visa saglabātā informācija tiks pārkopēta vai tiks atmaksāta ķīlas nauda.

  Transportlīdzeklī uzstādāmā ierīce transportlīdzekļiem, kuru tehniski pieļaujamā kopīgā masa nepārsniedz 3,5 tonnas: 

  OBU LV

  Transportlīdzeklī uzstādāmā ierīce transportlīdzekļiem, kuru tehniski pieļaujamā kopīgā masa pārsniedz 3,5 tonnas:

  OBU HVOBU HV

  Transportlīdzeklī uzstādāmā ierīce ir neliels aparāts, kas tiek uzstādīts transportlīdzeklī, ar kura starpniecību ir iespējams lietot BelToll sistēmu. Pateicoties tam, maksas autoceļa lietošanas apmaksa tiek automātiski iekasēta tad, kad transportlīdzeklis izbrauc cauri īpašām stacijām, kas izvietotas virs braucamās daļas. Transportlīdzeklī uzstādāmo ierīci baro iebūvēta baterija, to var viegli fiksēt priekšējā stikla iekšpusē, turklāt tai nav nepieciešama pieslēgšana barošanas avotam transporta līdzeklī. Transportlīdzeklī uzstādāmo ierīci var saņemt klientu apkalpošanas punktos, pēc reģistrācijas pabeigšanas un noteiktā ķīlas naudas maksājuma iemaksāšanas.

  Par apmaksas ierīces nozaudēšanu vai zādzību ir nekavējoties jāpaziņo uz Infolīnijas tālruni vai jāvēršas tuvākajā klientu apkalpošanas punktā. Apmaksas ierīce tiks bloķēta, lai novērstu tās turpmāko lietošanu. Lai saņemtu jaunu ierīci, lietotājam ir atkārtoti jāiemaksā drošības nauda. Drošības nauda, kas tika iemaksāta par nozaudēto vai nozagto apmaksas ierīci, netiek atmaksāta.

  Ja izlādējās transportlīdzeklī uzstādāmās ierīces baterija, tad ir jāvēršas tuvākajā klientu apkalpošanas punktā, lai tiktu nomainīta transportlīdzeklī uzstādāmā ierīce.

  Transportlīdzeklī uzstādāmās ierīces bateriju nav iespējams uzlādēt analoģiski kā tālruņa bateriju. Par zemu baterijas uzlādes līmeni Jūs informēs dubults skaņas signāls. Vidējais transportlīdzeklī uzstādāmās ierīces kalpošanas laiks ir 5 gadi, bet pēc tam to var bez maksas apmainīt jebkurā klientu apkalpošanas punktā dažu minūšu laikā.

  Apmaksas ierīcē glabājas dažāda informācija par transportlīdzekli, kas nepieciešama tā identifikācijai. Cita starpā šī informācija satur datus par transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, asu skaitu, kā arī uzskaites ieraksta unikālo numuru. Šīs informācijas izmaiņu gadījumā, lai izvairītos no apmaksas kārtības pārkāpumu rašanās, ir jāvēršas apkalpošanas punktā, jāizbeidz esošais līgums un jānoslēdz jauns līgums uz jauno reģistrācijas numuru.

  Nē, apmaksas ierīce ir paredzēta tikai izmantošanai Baltkrievijas elektroniskajā braukšanas maksas iekasēšanas sistēmā BelToll, un ārpus Baltkrievijas teritorijas naudas līdzekļi no apmaksas ierīces konta netiks norakstīti.

  Nē, Jūsu transportlīdzeklī uzstādāmā ierīce, kas marķēta ar simbolu BY, funkcionē tikai BelToll sistēmā. Tajā ir izmantotas tehnoloģijas, kas tiek pielietotas citās valstīs, tādēļ ārzemēs Jūs varat sastapties ar iekārtām, kas ir līdzīgas Jūsējai. Taču Jūsu transportlīdzeklī uzstādāmā ierīce ir paredzēta lietošanai tikai Baltkrievijas elektroniskajā ceļu nodevas iekasēšanas BelToll sistēmā.

  Pirms izbraukšanas uz maksas ceļa transportlīdzekļu ar pieļaujamo kopējo masu virs 3,5 t (izņemot autobusus) vadītājiem ir jāievada apmaksas ierīcē faktiskais asu skaits.