Maksas par braukšanu elektroniskās iekasēšanas sistēma Baltkrievijas Republikā

+375 172 798-798; +375 25 798 95 95;
+375 44 798 95 95 ; +375 29 798 95 95;
 e-mail: info@beltoll.by 

BelToll sistēma

Maksas autoceļu lietošanas kārtības ievērošanu nodrošina Baltkrievijas Republikas Transporta un sakaru ministrijas Transporta inspekcijas stacionārie un pārvietojamie kontroles punkti.

Saskaņā ar Nolikuma, kuru ar 2012. gada 27. septembra Dekrētu Nr. 426 apstiprinājis Baltkrievijas Republikas Prezidents, par atsevišķiem jautājumiem, kas attiecas uz ceļu nodevas iekasēšanu no transportlīdzekļiem, kuri pārvietojas pa Baltkrievijas Republikas maksas autoceļiem, 11. punktu, inspektoriem ir tiesības apturēt transportlīdzekli un piemērot tā vadītājam, kura rīcība ir prettiesiska, administratīvos pasākumus.

TSaskaņā ar Nolikuma, kuru ar 2012. gada 27. septembra Dekrētu Nr. 426 apstiprinājis Baltkrievijas Republikas Prezidents, par atsevišķiem jautājumiem, kas attiecas uz ceļu nodevas iekasēšanu no transportlīdzekļiem, kuri pārvietojas pa Baltkrievijas Republikas maksas autoceļiem, 11. punktu, pilnvarotajām Transporta inspekcijas amatpersonām ir tiesības kontrolēt maksas autoceļa izmantošanas kārtības ievērošanu, tajā skaitā:

  • apturot transportlīdzekļus;
  • pielietojot piešķirtos tehnisko līdzekļus, kas nodrošina elektroniskās apmaksas ierīces darbības pareizības pārbaudi, kontrolēt iemaksas par maksas autoceļu lietošanu un iekasēt šīs iemaksas;
  • bloķēt riteņus, aizturēt un (vai) evakuēt piespiedu kārtā transportlīdzekli uz apsargājamo maksas stāvvietu.

BelToll sistēmas pamatā ir īpaši maza darbības attāluma radiosakaru tehnoloģija (DSRC). Sistēma sastāv no vairākiem galvenajiem elementiem, bet pašas sistēmas darbības principu īsumā varētu aprakstīt šādi: virs BelToll sistēmā iekļautā ceļa tiek uzstādīti īpaši metāla rāmji – ceļu nodevu iekasēšanas stacijas, kas aprīkotas ar raiduztvērējiem, kuri nodrošina informācijas apmaiņu ar transportlīdzeklī uzstādāmo ierīci. Katri reizi, kad transportlīdzeklis, kurā ir uzstādīta šāda ierīce, brauc cauri stacijai, tiek iekasēta braukšanas maksa pa noteiktu maksas ceļa iecirkni. Dažādi transportlīdzeklī uzstādāmās ierīces signāli signalizē vadītājam, ka ir iespējams turpināt kustību vai arī ir jāapmeklē apkalpošanas punkts. Samaksa tiek iekasēta automātiski, tādēļ nav nepieciešams ne apstāties, ne arī samazināt transportlīdzekļa ātrumu`

Baltkrievijas ceļu nodevu apmaksas sistēma BelToll sastāv no diviem elementiem: ceļu nodevas iekasēšanas stacijām un transportlīdzeklī uzstādāmajām ierīcēm. Katru reizi, kad BelToll sistēmā reģistrēts transportlīdzeklis šķērso iekasēšanas staciju, transportlīdzeklī uzstādāmā ierīce, kas uzstādīta transportlīdzekļa priekšējā stikla iekšpusē, sazinās ar ceļu nodevas iekasēšanas staciju raidītājiem ar DSRC (īpaši maza darbības attāluma radiosakari) tehnoloģiju palīdzību, un tiek iekasēta samaksa par konkrēta maksas ceļa iecirkņa lietošanu.

Viss ceļu nodevu iekasēšanas staciju uzskatījums ir pieejams BelToll mājaslapā. Visi maksas ceļa posmi ir apzīmēti ar ceļazīmēm, kas uzstādītas gan gar maksas ceļiem, gan arī uz ceļiem, kas atrodas šo maksas ceļu tuvumā.

Jā, BelToll atbilst visiem Eiropas standartiem, un tā ir pati modernākā braukšanas maksas iekasēšanas sistēma, kuras pamatā ir īpaši maza darbības attāluma radiosakaru tehnoloģija.

Braukšanas maksas iekasēšana notiek pilnīgi automātiski, jo notiek datu apmaiņa starp transportlīdzeklī uzstādīto ierīci un ceļu nodevu iekasēšanas staciju, tādēļ vadītājam nav nepieciešams apstāties vai palikt konkrētā ceļa joslā, bet, līdz ar to, tas neietekmē ceļu satiksmi.