Maksas par braukšanu elektroniskās iekasēšanas sistēma Baltkrievijas Republikā

+375 172 798-798; +375 25 798 95 95;
+375 44 798 95 95 ; +375 29 798 95 95;
 e-mail: info@beltoll.by 

Cienījamie BelToll sistēmas lietotāji!

Lai paaugstinātu apkalpošanas kvalitāti un novērstu rindu veidošanos BelToll punktos, no 2016. gada 1. septembra tiek ierobežota detalizētu maksājumu sarakstu izdošana: ziņas drukātā veidā tiks sniegtas tikai par iepriekšējo mēnesi. No 2016. gada 15. oktobra detalizētu maksājumu sarakstu izdošana apkalpošanas punktos tiks pilnībā pārtraukta.

Turpmāk, lai īstenotu tiesības saņemt detalizētu informāciju par maksājumiem likumdošanā paredzētajā kārtībā (Nolikuma par maksas iekasēšanu no transportlīdzekļiem par braukšanu pa Baltkrievijas Republikas maksas ceļiem, kas apstiprināts ar Baltkrievijas Republikas Ministru padomes 2013. gada 30. aprīļa lēmumu Nr. 340, 56. punkts), lietotāji varēs izmantot personalizēto aizsargāto piekļuvi "Personīgajam kabinetam" ЕТС sistēmas oficiālajā vietnē www.beltoll.by.

Papildus vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka no 14.10.2016. Maksas ceļa lietošanas līguma 2. pielikums („Maksas ceļa lietošanas līguma vispārējie noteikumi”) ir papildināts ar 11.1. punktu:

„11.1. Katru mēnesi pēc pārskata mēneša beigām Valsts uzņēmums „Belavtostrada” vienpusējā kārtā saskaņā ar Baltkrievijas Republikas Finanšu ministrijas 2015. gada 21. decembra lēmumu Nr. 58 „Par dažiem sākotnējo uzskaites dokumentu sagatavošanas jautājumiem” sagatavo sākotnējos uzskaites dokumentus, kas atspoguļo finanšu operācijas par maksas autoceļu izmantošanu pārskata mēnesī un tiek apstiprināti ar VU „Belavtostrada” faksimila zīmogu un pilnvarotās personas parakstu. Puses atzīst zīmoga nospieduma un paraksta faksimila atveidojuma juridisko spēku. Īpašnieks iegūst pieeju sākotnējiem dokumentiem patstāvīgi, izmantojot personalizēto aizsargāto piekļuvi oficiālajai tīmekļa vietnei www.beltoll.by”.

2. pielikuma grozījumi attiecināmi uz visiem noslēgtajiem maksas ceļa lietošanas līgumiem bez jebkādām papildu formalitātēm.

Ar jauno līguma 2. pielikuma versiju var iepazīties, izmantojot šo vietni.

Ja rodas jautājumi par piekļuvi „Personīgajam kabinetam” oficiālajā ETC sistēmas tīmekļa vietnē www.beltoll.by, izmantojiet Infolīnijas tālruni +375 172 798 798 vai vērsieties tuvākajā maksas ceļu lietotāju apkalpošanas punktā.