Cienītie Lietotāji!

Informējam, ka sakarā ar autoceļa M6 Minska–Grodņa-Polijas robeža (Bruzgi) kapitālremonta darbu veikšanu 246,3–248,0 km posmā un kustības organizēšanu divās joslās Minskas virzienā, braucot zem ceļa nodevas iekasēšanas stacijas Grodņas virzienā ir iespējami elektroniskās apmaksas ierīces nekorektas darbības gadījumi (nebūs skaņas signāla). Ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar elektroniskās apmaksas ierīci, tā ir pareizi uzstādīta un ierīces bilancē ir pietiekams daudzums līdzekļu, kā arī ja tiek ievēroti citi maksas autoceļu lietošanas noteikumi, pārkāpumi netiks veidoti.