Pievēršam lietotāju uzmanību tam, ka maksas autoceļu lietošanas līguma noslēgšana apmaksas režīmā pēc fakta, izmantojot "Belavtostrada" kartes, ir iespējama tikai jau esošajiem uzņēmuma klientiem.

"Belavtostrada" noslēdz ar saviem klientiem līgumus par bezskaidras naudas norēķinu izmantošanu tikai kravas autotransportam.