Maksas par braukšanu elektroniskās iekasēšanas sistēma Baltkrievijas Republikā

+375 172 798-798; +375 25 798 95 95;
+375 44 798 95 95 ; +375 29 798 95 95;
 e-mail: info@beltoll.by 

Transportlīdzeklī uzstādāmā ierīce ir jāpersonalizē attiecībā uz to reģistrācijas numuru, ar kuru kopā notiek pārvietošanās pa maksas ceļiem.

Pievēršam BelToll sistēmas lietotāju uzmanību tam, ka personalizējot transportlīdzeklī uzstādāmo ierīci, galvenais identifikators ir transportlīdzekļa reģistrācijas numurs. Ja reģistrācijas numurs tiek mainīts, tad turpmākā pārvietošanās pa maksas ceļiem un agrāk saņemtās transportlīdzeklī uzstādāmās ierīces izmantošana, kas nav personalizēta, ņemot vērā jauno reģistrācijas numuru, ir pārkāpums. Šajā gadījumā ir jāsaņem transportlīdzeklī uzstādāmā ierīce, kas ir saistīta ar jauno reģistrācijas numuru, tuvākajā apkalpošanas punktā pirms braukšanas pa maksas ceļu.

Šis nosacījums galvenokārt attiecas uz taksometru vadītājiem, kuriem, izņemot numura zīmes uz balta fona, ir vēl arī specializēts TAX sērijas dzeltens reģistrācijas numurs. Automašīnā uzstādītā transportlīdzeklī uzstādāmā ierīce ir jāreģistrē kopā ar to reģistrācijas numuru, ar kādu notiek kustība pa maksas ceļiem. Ja abi numuri tiek izmantoti kustībai pa maksas ceļiem, tad jāsaņem divas transportlīdzeklī uzstādāmās ierīces, un katru reizi pirms braukšanas pa maksas ceļu ir jāpārliecinās, ka uz automašīnas stikla uzstādītā transportlīdzeklī uzstādāmā ierīce atbilst reģistrācijas numuram, kas pašlaik tiek lietots.

Reģistrējoties BelToll sistēmā transportlīdzekļa īpašniekam, kura tehniskajā pasē ir norādītas divas dažādas numuru zīmes, ir jāpaziņo, tieši kādam reģistrācijas numuram nepieciešams saņemt transportlīdzeklī uzstādāmo ierīci (vai arī abiem).

Ja automašīnā atrodas transportlīdzeklī uzstādāmā ierīce, kas neatbilst automašīnas reģistrācijas numuram, tad tā ir jāuzglabā tikai metalizētā iepakojumā!