Maksas par braukšanu elektroniskās iekasēšanas sistēma Baltkrievijas Republikā

+375 172 798-798; +375 25 798 95 95;
+375 44 798 95 95 ; +375 29 798 95 95;
 e-mail: info@beltoll.by 

10. aprīlī Aleksandrs Lukašenko parakstīja pavēli Nr. 154 "Par transporta līdzekļu pārvietošanos pa maksas autoceļiem 2014. gada Pasaules hokeja čempionāta laikā Minskā", ziņo valsts vadītāja preses dienests.

Dokumentā tiek reglamentēts, ka laikā no 2014. gada 25. aprīlim līdz 31. maijam no samaksas par maksas autoceļu lietošanu tiek atbrīvoti tie lietotāji, kuri brauc ar Muitas savienībā neiekļautajās valstīs reģistrētajiem transportlīdzekļiem, kuru tehniski pieļaujamā masa nepārsniedz 3,5 tonnas, kā arī to vilktās piekabes.

Maksas autoceļu lietošana minētajai lietotāju kategorijai tiks realizēta nenoslēdzot līgumu par to lietošanu, kā arī neveicot reģistrāciju elektroniskajā maksas iekasēšanas sistēmā, tas ir, tāpat, kā pašlaik mūsu autoceļus lieto Muitas savienībā reģistrēto automašīnu īpašnieki.

Šāda norma ļaus čempionāta oficiālajiem dalībniekiem un ārvalstu tūristiem vienkāršot iebraukšanas un pārvietošanās procedūru pa Baltkrievijas Republikas teritoriju.

BALTKRIEVIJAS REPUBLIKAS PREZIDENTA PAVĒLE

2014. gada 10. aprīlī, Nr. 154

Par transporta līdzekļu pārvietošanos pa maksas autoceļiem

2014. gada Pasaules hokeja čempionāta laikā Minskā

1. Noteikt, ka:

1.1.     laikā no 2014. gada 25. aprīļa līdz 31. maijam no samaksas par noteiktu autoceļu vai to posmu (turpmāk – maksas autoceļi) lietošanu tiek atbrīvoti maksas autoceļu lietotāji*, kuri brauc ar Muitas savienībā neiekļautajās valstīs reģistrētajiem transportlīdzekļiem, kuru tehniski pieļaujamā masa nepārsniedz 3,5 tonnas, kā arī to vilktās piekabes**;

  

* Šīs Pavēles nolūkiem ar terminu "maksas autoceļu lietotājs" tiek saprasts transportlīdzekļa īpašnieks vai persona, kas izmanto maksas autoceļu un tieši piedalās ceļu satiksmē kā transportlīdzekļa vadītājs.

** Šīs Pavēles nolūkiem terminiem "transportlīdzeklis" un "piekabe" ir tāda nozīme, kāda noteikta Baltkrievijas Prezidenta 2005. gada 28. novembra Pavēles Nr. 551 "Par pasākumiem, kas veicami, lai paaugstinātu satiksmes drošību" 2. punktā (Baltkrievijas Republikas Nacionālais tiesisko aktu reģistrs, 2005. g., Nr. 189, 1/6961).

1.2.     maksas autoceļu lietotāji lieto maksas autoceļus saskaņā ar šī punkta 1.1. apakšpunktu, nenoslēdzot līgumu par maksas autoceļa lietošanu, nereģistrējot transportlīdzekli elektroniskajā maksas iekasēšanas sistēmā, lai brauktu ar transportlīdzekli pa maksas autoceļiem brīvas daudzjoslu kustības režīmā, kā arī neuzstādot elektroniskās apmaksas ierīci transportlīdzeklī.

2. Šī Pavēle stājas spēkā pēc tās oficiālās publicēšanas brīža.

Baltkrievijas Republikas Prezidents                                                            A. Lukašenko