Maksas par braukšanu elektroniskās iekasēšanas sistēma Baltkrievijas Republikā

+375 172 798-798; +375 25 798 95 95;
+375 44 798 95 95 ; +375 29 798 95 95;
 e-mail: info@beltoll.by 

Cienījamie BelToll sistēmas lietotāji!

Vēršam jūsu uzmanību, ka no 2015. gada 15. jūnija stājas likumīgā spēkā Ministru padomes 2015. gada 11. maija lēmums Nr. 401 "Par papildinājumiem un grozījumiem Baltkrievijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa lēmumā Nr. 340".

Lēmumā ir paredzēti šādi grozījumi un papildinājumi:

  • Ir noteikts pārkāpuma akta sastādīšanas un nosūtīšanas termiņš Baltkrievijas Republikas rezidentiem – ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā pēc tam, kad Transporta inspekcija ir saņēmusi informāciju par nemaksāšanas un/vai nepilnas apmaksas faktu.
  • Ir paredzēta iespēja pieņemt skaidru naudu no maksas ceļu lietotājiem kā palielināta apmēra maksu kontroles transportlīdzeklī.
  • Lēmumā tiek precizētas un detalizēti aprakstītas prasības maksai par braukšanu pa maksas ceļiem gadījumā, ja notiek transportlīdzekļu un piekabju vilkšana ar vieglajiem vai smagajiem transportlīdzekļiem, pilnīgas vai daļējas uzkraušanas veidā.
  • Tiek izdarīti papildinājumi, kas attiecas uz jēdziena "personalizācija" konkretizāciju attiecībā uz transportlīdzekļa reģistrācijas zīmi. Šie papildinājumi ir svarīgi, lai autovadītāji izprastu stingru reģistrācijas zīmes piesaisti transportlīdzeklim ar sistēmas BelToll apmaksas ierīci, kas uzstādīta attiecīgajā automašīnā.
  • Tiek paredzēta norma, saskaņā ar kuru kļūdaini ievadītās ziņas par transportlīdzekļa reģistrācijas zīmi datubāzē, noformējot līgumu par maksas ceļu lietošanu, ko ir apstiprinājis pats lietotājs parakstot līgumu, ir tehniska kļūda un netiks klasificēts kā apmaksas ierīces tehnoloģiskās ekspluatācijas kārtības pārkāpums.
  • Ar lēmumu tiek ieviesta definīcija "stacionārais kontroles punkts". Šādi stacionārie kontroles punkti tiks izvietoti Baltkrievijas Republikas teritorijā, lai kontrolētu apmaksas pilnību, novērstu un nepieļautu pārkāpumus no ceļu lietotāju puses. Tāpat šajos kontroles punktos būs iespēja veikt palielināta apmēra maksas samaksu saskaņā ar pārkāpumu aktiem.
  • Ir paredzēts sniegt lietotājam tikai uzziņas informāciju par palielināta apmēra ceļa lietošanas maksu.
  • Tiek nostiprinātas maksas ceļa lietotāja tiesības iesniegt pretenziju Transporta inspekcijā par pārkāpumu aktiem gadījumā, ja transportlīdzeklis atrodas citas personas īpašumā (valdījumā) vai šai personai ir atņemtas valdīšanas tiesības prettiesisku darbību rezultātā.
  • Lēmums nostiprina atsevišķas procedūras, kas saistītas ar transportlīdzekļa riteņu bloķēšanu, piespiedu aizvešanu (evakuāciju) un uzglabāšanu, kā arī transportlīdzekļa atdošanas atpakaļ kārtību.

Pilna informācija par izmaiņām ir pieejama šeit.