Maksas par braukšanu elektroniskās iekasēšanas sistēma Baltkrievijas Republikā

+375 172 798-798; +375 25 798 95 95;
+375 44 798 95 95 ; +375 29 798 95 95;
 e-mail: info@beltoll.by 

Cienījamie lietotāji,

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka no 23.01.2016. ir stājušies spēkā Baltkrievijas Republikas likuma „Par pilsoņu un juridisko personu iesniegumiem” grozījumi, saskaņā ar kuriem mainās elektronisko iesniegumu un pretenziju iesniegšanas forma.

No 2016. gada 1. marta, iesniedzot elektroniskus iesniegumus un pretenzijas saistībā ar  BelToll sistēmas izmantošanu, būs jānorāda šāda informācija:

Fiziskajām personām:

1.    Jūsu e-pasta adrese;

2.    Uzvārds, vārds, tēvvārds;

3.    Dzīvesvietas adrese (atpakaļadrese);

4.    Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs;

5.    Pārkāpuma(-u) akta(-u) Nr.;

6.    Pielikumi.

Juridiskajām personām:

1.            Jūsu e-pasta adrese;

2.            Juridiskās personas pilns nosaukums;

3.            Juridiskās personas atrašanās vietas adrese (atpakaļadrese);

4.            Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs;

5.            Pārkāpuma(-u) akta(-u) Nr.;

6.            Pielikumi.

Noteikti ielādējiet aizpildītu Pretenzijas formu (ja tiek iesniegta pretenzija saistībā ar palielināta apmēra maksas aprēķināšanu un iekasēšanu), Aktu par transportlīdzekļu braukšanas maksas kārtības pārkāpumu, pārkāpuma Akta Pielikumu un Dokumentu, kas apliecina palielināta apmēra braukšanas maksas samaksas faktu (ja tāds ir).

Cienījamie lietotāji,

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka no 23.01.2016. ir stājušies spēkā Baltkrievijas Republikas likuma „Par pilsoņu un juridisko personu iesniegumiem” grozījumi, saskaņā ar kuriem mainās elektronisko iesniegumu un pretenziju iesniegšanas forma.

No 2016. gada 1. marta, iesniedzot elektroniskus iesniegumus un pretenzijas saistībā ar  BelToll sistēmas izmantošanu, būs jānorāda šāda informācija:

Fiziskajām personām:

1.    Jūsu e-pasta adrese;

2.    Uzvārds, vārds, tēvvārds;

3.    Dzīvesvietas adrese (atpakaļadrese);

4.    Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs;

5.    Pārkāpuma(-u) akta(-u) Nr.;

6.    Pielikumi.

Juridiskajām personām:

1.            Jūsu e-pasta adrese;

2.            Juridiskās personas pilns nosaukums;

3.            Juridiskās personas atrašanās vietas adrese (atpakaļadrese);

4.            Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs;

5.            Pārkāpuma(-u) akta(-u) Nr.;

6.            Pielikumi.

Noteikti ielādējiet aizpildītu Pretenzijas formu (ja tiek iesniegta pretenzija saistībā ar palielināta apmēra maksas aprēķināšanu un iekasēšanu), Aktu par transportlīdzekļu braukšanas maksas kārtības pārkāpumu, pārkāpuma Akta Pielikumu un Dokumentu, kas apliecina palielināta apmēra braukšanas maksas samaksas faktu (ja tāds ir).