Maksas par braukšanu elektroniskās iekasēšanas sistēma Baltkrievijas Republikā

+375 172 798-798; +375 25 798 95 95;
+375 44 798 95 95 ; +375 29 798 95 95;
 e-mail: info@beltoll.by 

Cienījamie lietotāji,

Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka saskaņā ar Transporta un komunikāciju ministrijas 2016. gada 5. marta lēmumu Nr. 6 "Par transportlīdzekļu un pašgājēju mašīnu ass slodžu pagaidu ierobežojumu no 2016. gada attiecībā uz republikas mēroga koplietošanas autoceļiem ieviešanu" (Baltkrievijas Republikas Nacionālais tiesību interneta portāls, 19.03.2016., 8/30776) tiek ieviesti transportlīdzekļu un pašgājēju mašīnu ass slodžu pagaidu ierobežojumi šādos laika periodos:

- no 2016. gada 21. marta līdz 22. aprīlim (pavasara periods);

- no 2016. gada 23. maija līdz 31. augustam (vasaras periods).

Pirmo reizi, saskaņā ar minēto lēmumu, sezonas ierobežojumi norādītajos periodos netiek piemēroti Baltkrievijas Republikas maksas autoceļiem (maksas autoceļu posmiem), kas, neapšaubāmi, paaugstina mūsu valsts pievilcīgumu tranzīta ziņā.