Uz Jūsu maksas ceļa lietošanas līgumā norādīto e-pasta adresi tika nosūtīta elektroniska vēstule ar datiem, kas nepieciešami ieejai Personīgajā kabinetā (klienta ID un parole).

Ja līgumā netika norādīta e-pasta adrese vai tika norādīta, bet gribat izmantot citu adresi, Jūs varat patstāvīgi izveidot savu Personīgo kabinetu vietnē www.beltoll.by, pašapkalpošanās sadaļā izvēloties Ieeja Personīgajā kabinetā – Reģistrēties tagad.

Pēc Jūsu e-pasta adreses reģistrācijas uz to tiks nosūtīta informatīva vēstule ar datiem, kas nepieciešami piekļuvei Personīgajam kabinetam (klienta ID (lietotājvārds) un parole). Lai ieietu Personīgajā kabinetā, ir jāievada elektroniskajā vēstulē saņemtais klienta ID (lietotājvārds) un parole, kā arī drošības kods (captcha).

Pēc veiksmīgas ieejas Jums būs jānomaina lietotāja vārds (klienta ID/lietotājvārds), kuru vēlāk Jūs varēsiet izmantot piekļuvei Personīgajam kabinetam. Šajā posmā parole nav jāmaina.

Personīgajā kabinetā informācija ir pieejama šādās valodās:  flags    

Sīkāku informāciju par darbu ar Personīgo kabinetu Jūs varat saņemt sadaļā Jautājumi un atbildes vai Instrukcijā par darbu Personīgajā kabinetā.