W przypadku utraty OBU należy niezwłocznie poinformować o tym Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta pod numerem +375 172 798 798 lub udać się do najbliższego Miejsca Obsługi Klienta, przekazując następujące informacje:

  • nazwisko właściciela (posiadacza) pojazdu;
  • numer rejestracyjny;
  • numer umowy.

urządzenie pokładowe (OBU) zostanie natychmiast zablokowane w celu zapobieżenia dalszemu jej używaniu.

W celu uzyskania nowego urządzenie pokładowe (OBU) należy wpłacić za nią nową kaucję. Kaucja za zgubione lub skradzione urządzenie pokładowe nie podlega zwrotowi.