Jeżeli OBU nie jest już potrzebne, można je zwrócić w najbliższym Miejscu Obsługi Klienta i otrzymać zwrot kaucji, z wyjątkiem przypadku, kiedy:

  • zwracana urządzenie pokładowe zostało zablokowane;
  • urządzenie pokładowe jest zwracane po upływie 3 (trzech) lat od daty ostatniej transakcji zarejestrowanej w systemie BelToll;
  • urządzenie pokładowe jest uszkodzone w sposób mechaniczny (co obejmuje m.in. otwarcie obudowy, lub jej trwałe zabrudzenie, zniszczenie kodu paskowego lub numeru identyfikacyjnego urządzenia pokładowego).