Elektroniczny system poboru opłat za przejazd w Republice Białorusi

+375 172 798-798; +375 25 798 95 95;
+375 44 798 95 95 ; +375 29 798 95 95;
 e-mail: info@beltoll.by 

Rejestracja za pośrednictwem kart flotowych Belorusneft, Berlio, E100EurowageuroShell, DKV Euro ServicePEK «Belavtostrada».

Korzyści:

 • Jedna umowa dla wszystkich pojazdów floty.
 • Brak konieczności zatrzymywania się w Miejscu Obsługi Klienta w celu doładowania konta OBU.
 • Płatność kaucji za OBU oraz opłaty drogowej zostanie pobrana za pomocą karty flotowej.

Procedura rejestracyjna (w siedzibie operatora karty flotowej):

 1. Należy zarejestrować się u swojego operatora karty flotowej (osobiście w jego siedzibie lub za pośrednictwem jego strony internetowej).
 2. Należy wydrukować, wypełnić i podpisać umowę w 2 egzemplarzach (wzór można pobrać ze strony internetowej www.beltoll.by lub otrzymać od swojego operatora karty flotowej).
 3. Należy przekazać operatorowi karty flotowej – osobiście lub drogą mailową – następujące dokumenty:
 • dokument potwierdzający rejestrację podmiotu prawnego lub indywidualnego przedsiębiorcy (oryginał lub kopia) (nie dotyczy osób prywatnych).
 • dokument tożsamości osoby odpowiedzialnej za rejestrację.
 • pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający prawo do reprezentacji osoby prawnej (wzór można pobrać ze strony internetowej www.beltoll.by).
 • dokumenty rejestracyjne (oryginały lub kopie) wszystkich pojazdów floty.
 • certyfikaty klasy emisji spalin (oryginały lub kopie, w zależności od dostępności) w przypadku, jeżeli nie są one włączone do dokumentów rejestracyjnych;
 • umowę w 2 egzemplarzach, podpisaną przez osobę odpowiedzialną za rejestrację.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie na język rosyjski lub język białoruski, za wyjątkiem dokumentów, których formularzy zatwierdzone przez umowy międzynarodowe zawarte w imieniu Republiki Białorusi.

4. Dla rezydentów Republiki Białoruś: otrzymaj spersonalizowane urządzenia pokładowe dla wszystkich pojazdów organizacji jednorazowo za 3-5 dni w biurze twojego emitenta karty flotowej lub w punkcie obsługi klienta (w zależności od ilości samochodów i w porozumieniu ze Swoim emitentem karty flotowej). 

Dla NIErezydentów Republiki Białoruś: otrzymaj spersonalizowane urządzenie pokładowe przy wjeździe do Republiki Białoruś w dowolnym punkcie obsługi.

Pokładowe urządzenie musi być zainstalowane na przedniej szybie pojazdu, jak wskazano w instrukcji użytkownika.