Elektroniczny system poboru opłat za przejazd w Republice Białorusi

+375 172 798-798; +375 25 798 95 95;
+375 44 798 95 95 ; +375 29 798 95 95;
 e-mail: info@beltoll.by 

 • Rejestracja w Miejscach Obsługi Klienta.
 • Odrębna umowa dla każdego pojazdu floty.
 • Zalecana dla małych flot pojazdów (maksimum 5), które rzadko korzystają z płatnych dróg.

Opcje płatności:

Kierowca powinien kontrolować saldo OBU. Za każdym razem, kiedy OBU informuje o niskim saldzie, należy niezwłocznie dokonać doładowania w najbliższym Miejscu Obsługi Klienta, aby móc korzystać z sieci dróg płatnych.

Procedura rejestracyjna:

 1. Należy zarejestrować się na stronie www.beltoll.by
 2. Należy udać się do Miejsca Obsługi Klienta z następującymi dokumentami:
 • dokument potwierdzający rejestrację podmiotu prawnego lub indywidualnego przedsiębiorcy (oryginał lub kopia) (nie dotyczy osób prywatnych).
 • dokument tożsamości osoby odpowiedzialnej za rejestrację.
 • pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający prawo do reprezentacji osoby prawnej (wzór można pobrać ze strony www.beltoll.by).
 • dokument rejestracyjny pojazdu (oryginał lub kopia).
 • certyfikat klasy emisji spalin (oryginał lub kopia, w zależności od dostępności) w przypadku, jeżeli nie jest włączony do dokumentów rejestracyjnych.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie na język rosyjski lub język białoruski, za wyjątkiem dokumentów, których formularzy zatwierdzone przez umowy międzynarodowe zawarte w imieniu Republiki Białorusi.

 1. Należy podpisać umowę.
 2. Dokonaj zabezpieczenia ceny urządzenia pokładowego. Rozmiar zabezpieczenia ceny wynosi 20 euro dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton i 50 euro dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton. Wnosi się w rublach białoruskich po oficjalnym kursie Narodowego Banku Białorusi w dniu płatności.
 3. Doładuj konto Swojego urządzenia pokładowego w białoruskich rublach: minimalny rozmiar przedpłaty wynosi 25 euro, maksymalny rozmiar salda przedpłaty wynosi 350 euro.

 4. Otrzymaj spersonalizowane urządzenie pokładowe w punkcie obsługi klienta i zainstaluj go na pojeździe ściśle zgodnie z Instrukcją obsługi / Instrukcją instalacji.