Rejestracji w systemie BelToll można dokonać w sekcji „Rejestracja” na stronie internetowej BelToll, za pośrednictwem operatora karty flotowej:

lub odwiedzając jedno z Miejsc Obsługi Klienta.

Po dokonaniu rejestracji właściciel pojazdu zawiera z Państwową Instytucją „Belavtostrada” umowę, która reguluje korzystanie z płatnych dróg.

Jeżeli użytkownik płatnych dróg nie podpisze umowy, uznaje się, że została ona zawarta z dniem skorzystania z płatnej drogi.

Użytkownik dróg płatnych bezpośrednio uczestniczący w ruchu drogowym, będący kierowcą pojazdu, ale niebędący właścicielem tego pojazdu, działa w imieniu i w interesie właściciela pojazdu.