Oprócz uiszczenia opłaty za korzystanie z dróg płatnych za pomocą urządzenia służącego do poboru opłat elektronicznych, które pozwala zapłacić za przebytą przez samochód odległość, od 15 grudnia 2020 r. w przypadku pojazdów o dopuszczalnej technicznie masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, objętych obowiązkiem uiszczenia opłaty w systemie BelToll, możliwe jest również uiszczenie opłaty za okres korzystania z dróg płatnych. Aby to zrobić, użytkownik nie musi jechać do punktu obsługi klienta, dostarczać kompletu dokumentów i zawierać umowy, wystarczy kupić elektroniczną winietę na stronie www.beltoll.by.

Elektroniczna winieta uprawnia do korzystania z drogi płatnej w okresie, za który zgodnie z ustalonymi stawkami w ramach taryfy wniesiono opłatę za przejazd pojazdu z określoną tablicą rejestracyjną umieszczoną na takim pojeździe.

Po zakupie elektronicznej winiety dane pojazdu, dla którego została zakupiona (tablice rejestracyjne i kraj rejestracji pojazdu), oraz informacje o okresie ważności winiety trafiają do systemu BelToll, który automatycznie kontroluje przestrzeganie przez użytkownika procedury dokonywania płatności za przejazd.

Okres ważności elektronicznej winiety

Wysokość opłat za elektroniczną winietę, Euro

15 dni kalendarzowych

14

30 dni kalendarzowych

22

1 rok kalendarzowy*

75

*Zakupiona elektroniczna winieta z rocznym okresem ważności obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia odpowiedniego roku, a także przez ostatnie 15 dni kalendarzowych roku poprzedniego i pierwsze 15 dni kalendarzowych roku następnego.

Zakupiona elektroniczna winieta z rocznym okresem ważności obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia odpowiedniego roku (tj. od 17 do 31 grudnia włącznie), a także przez ostatnie 15 dni kalendarzowych roku poprzedniego i pierwsze 15 dni kalendarzowych roku następnego (od 1 do 15 stycznia włącznie).

W przypadku zakupu elektronicznej winiety z rocznym okresem ważności w dniu 17 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego i później, rozpoczęcie okresu ważności takiej winiety jest określone momentem nabycia, takie elektroniczne winiety nie mają mocy wstecznej.

Uwaga! Użytkownik ponosi odpowiedzialność za poprawność danych pojazdu wpisanych przy zakupie (kraj rejestracji i tablice rejestracyjne). Aby wpisać tablice rejestracyjne, należy kierować się informacjami podanymi w dowodzie rejestracyjnym pojazdu i używać znaków literowych i cyfrowych BEZ WPROWADZANIA DODATKOWYCH ZNAKÓW / -:#;) itp. i spacji, na przykład: FRT545HY. Środki pieniężne wpłacone za elektroniczną winietę, w tym w przypadku podania nieprawidłowych danych pojazdu przy jej nabyciu, nie podlegają zwrotowi.

Użytkownicy elektronicznego systemu poboru opłat powinni pamiętać, że wraz z wprowadzeniem elektronicznej winiety tradycyjny sposób dokonywania opłat za przejazd za pomocą urządzenia służącego do poboru opłat elektronicznych jest dostępny dla wszystkich pojazdów, objętych obowiązkiem uiszczania opłat za przejazd po płatnych drogach Republiki Białorusi:

pojazdów mechanicznych o dopuszczalnej technicznie masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony;

pojazdów mechanicznych o dopuszczalnej technicznie masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, zarejestrowanych poza terytorium Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (Białoruś, Rosja, Kazachstan, Kirgistan i Armenia).

 

Beltoll e vignette ibanner 375x104 PL