Elektroniczny system poboru opłat za przejazd w Republice Białorusi

+375 172 798-798; +375 25 798 95 95;
+375 44 798 95 95 ; +375 29 798 95 95;
 e-mail: info@beltoll.by 

1. Ustal, czy jesteś zobowiązany opłacić przejazd

Obowiązkowi opłacenia przejazdu płatnymi drogami samochodowymi, należącymi do systemu BelToll, podlegają kierowcy następujących pojazdów:

  • pojazdy mechaniczne o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t;
  • pojazdy mechaniczne o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 t, zarejestrowane poza granicami Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Z wyjątkiem środków transportowych zwolnionych z opłat:

 Pojazdy jadące na tranzytowych tablicach rejestracyjnych

2. Wybierz tryb uiszczenia opłaty

W systemie BelToll są dwa tryby uiszczenia opłaty:

  • Płatność z dołu jest możliwa jedynie dla środków transportowych o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t;
  • Płatność z góry obowiązuje dla wszystkich kategorii środków transportowych.

4. Doładuj konto (jeżeli jest wybrana płatność z góry)

Wnieś kaucję za urządzenie pokładowe oraz doładuj konto rublami białoruskimi:

  • najmniejsza kwota płacona z góry wynosi 25 euro;
  • największe saldo środków płaconych z góry wynosi 350 euro.

Pamiętaj o konieczności terminowego doładowania konta twojego urządzenia - pozwoli to uniknąć naruszeń, pociągających za sobą znacznie większe koszty!