Opłata za odległość przebytą przez pojazd po drogach płatnych

W Rozporządzeniu Ministerstwa Transportu i Komunikacji Republiki Białoruś z dnia 17 czerwca 2013 nr 21 zostały ustalone następujące stawki opłat do obliczania wysokości opłat za przejazd pojazdów drogami płatnymi w zależności od technicznie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i liczby osi:

 light-vehicle

Pojazdy mechaniczne o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, włącznie

0.040 EUR/km

 2-axle

Dwuosiowe pojazdy mechaniczne o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, mające 2 osie

0.090 EUR/km

 3-axle

Trzyosiowe pojazdy mechaniczne o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, mające 3 osie

0.115 EUR/km

 4-axle

Pojazdy mechaniczne o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, mające 4 osie i więcej

0.145 EUR/kmOpłaty za okres korzystania z dróg płatnych

Elektroniczna winieta (dla pojazdów o dopuszczalnej technicznie masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony)

Okres ważności elektronicznej winiety

Wysokość opłaty za elektroniczną winietę, Euro

15 dni kalendarzowych

14

30 dni kalendarzowych

22

1 rok kalendarzowy*

75

Opłata jednorazowa zgodnie z taryfą

W przypadku naruszenia zasad korzystania z drogi płatnej użytkownik ma możliwość w ciągu dwóch godzin od chwili popełnienia naruszenia uiszczyć opłatę jednorazową za przejazd zgodnie z taryfą w celu uniknięcia naliczania opłaty w zwiększonej wysokości.

BIAŁORUŚ –OPŁATA JEDNORAZOWA ZGODNIE Z TARYFĄ

Kategoria pojazdu

Liczba osi

Wysokość opłaty jednorazowej za przejazd zgodnie z taryfą, Euro

w odniesieniu do faktów dotyczących uiszczenia opłaty w niepełnej wysokości

w odniesieniu do faktów niezapłacenia

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony włącznie

Nie dotyczy

5

10

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t

2

15

30

3

4 i więcejOpłata w zwiększonej wysokości

W przypadku naruszenia zasad korzystania z dróg płatnych w systemie BelToll nagrywane jest naruszenie, za które pobierana jest opłata w zwiększonej wysokości. Wysokość opłat drogowych za przejazd pojazdów drogami płatnymi Republiki Białoruś w zwiększonej wysokości została ustalona w Zarządzeniu Ministerstwa Transportu i Komunikacji Republiki Białoruś z dnia 17.06.2013 nr 21:

Kategoria pojazdu

Liczba osi

Wysokości opłat w zwiększonej wysokości, Euro

w przypadku stwierdzenia uiszczenia opłaty w niepełnej wysokości

w przypadku stwierdzenia niezapłacenia

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony włącznie

Nie dotyczy

50

100

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t

2

130

260

3

4 i więcej