Elektroniczny system poboru opłat za przejazd w Republice Białorusi

Infoline: +375 172 798-798;
e-mail: info@beltoll.by

Za przejazd drogami płatnymi na terytorium Rebupliki Białorusi podlegają obowiązkowym opłatom drogowym wszystkie pojazdy, z wyjątkiem pojazdów zwolnionych od opłat.