Elektroniczny system poboru opłat za przejazd w Republice Białorusi

+375 172 798-798; +375 25 798 95 95;
+375 44 798 95 95 ; +375 29 798 95 95;
 e-mail: info@beltoll.by 

Wszystkie pojazdy o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 3,5 tony, z wyjątkiem pojazdów wyłączonych z tego obowiązku, jak również pojazdy o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 3,5 tony niezarejestrowane na terytorium państw członkowskich Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, z wyjątkiem pojazdów wyłączonych, są zobowiązane do uiszczania opłat przejazdu drogowego na drogach odpłatnych na terytorium Republiki Białorusi.