Elektroniczny system poboru opłat za przejazd w Republice Białorusi

+375 172 798-798; +375 25 798 95 95;
+375 44 798 95 95 ; +375 29 798 95 95;
 e-mail: info@beltoll.by 

Od opłaty za przejazd po drogach płatnych, objętych systemem BelToll, zwolnione są następujące pojazdy:

  • pojazdy zarejestrowane na terytorium państw – członków ЕАUG (Białoruś, Rosja, Kazachstan, Kirgistan i Armenia), o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, i ich przyczepy;
  • motorowery i motocykle;
  • kołowe ciągniki i maszyny samobieżne, zarejestrowane na terytorium Republiki Białoruś;
  • pojazdy, o których mowa w Zarządzeniu Prezydenta Republiki Białoruś z dnia 10 sierpnia 2015 r. nr 349 "O wprowadzeniu zmian i uzupełnień do zarządzeń Prezydenta Republiki Białoruś";
  • pojazdy o przeznaczeniu operacyjnym /uprzywilejowane/ *;
  • środki transportu stosowane w celu zapewnienia obronności i porządku publicznego *;
  • pojazdy o stałej wyznaczonej trasie, należące do miejskiego transportu pasażerskiego *;
  • środki transportu stosowane w celu likwidacji sytuacji kryzysowych lub transportu pomocy humanitarnej dla ludności Republiki Białorusi i innych krajów*.

* Właścicieli danych pojazdów obowiązkowo powinny udać się do instytucji państwowej "Bielavtostrada” (220073, Mińsk, 4 Zagorodnyj zaułek 58a) w celu zawarcia umowy na korzystanie z płatnej drogi w trybie zwolnienia z opłat za przejazd. Formularz wniosku o zawarcie umowy można pobrać tutaj.