Elektroniczny system poboru opłat za przejazd w Republice Białorusi

+375 172 798-798; +375 25 798 95 95;
+375 44 798 95 95 ; +375 29 798 95 95;
 e-mail: info@beltoll.by 

Od opłaty za przejazd po drogach płatnych, objętych systemem BelToll, zwolnione są następujące pojazdy:

  • pojazdy zarejestrowane na terytorium państw – członków ЕАUG (Białoruś, Rosja, Kazachstan, Kirgistan i Armenia), o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, i ich przyczepy;
  • pojazdy o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, niezarejestrowane na terytorium państw członkowskich Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, wwiezione przez osoby fizyczne na terytorium celne Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej lub zakupione przez osoby fizyczne na terytorium państw członkowskich Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i przywiezione na terytorium Republiki Białoruś, oraz holowane przez nie przyczepy - odpowiednio w terminie 10 dni od daty dopuszczenia ich przez organy celne do ruchu na terytorium celnym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej bez ograniczenia w ich używaniu lub z dnia ich kupna;
  • motorowery i motocykle;
  • kołowe ciągniki i maszyny samobieżne, zarejestrowane na terytorium Republiki Białoruś;
  • pojazdy o przeznaczeniu operacyjnym /uprzywilejowane/ *;
  • środki transportu stosowane w celu zapewnienia obronności i porządku publicznego *;
  • pojazdy o stałej wyznaczonej trasie, należące do miejskiego transportu pasażerskiego *;
  • środki transportu stosowane w celu likwidacji sytuacji kryzysowych lub transportu pomocy humanitarnej dla ludności Republiki Białorusi i innych krajów*.

* Właścicieli danych pojazdów obowiązkowo powinny udać się do instytucji państwowej "Bielavtostrada” (220073, Mińsk, 4 Zagorodnyj zaułek 58a) w celu zawarcia umowy na korzystanie z płatnej drogi w trybie zwolnienia z opłat za przejazd. Formularz wniosku o zawarcie umowy można pobrać tutaj.