Tryb rejestracji środków transportu, należących do organizacji, zwolnionych z opłaty za przejazd, które to pojazdy przewożą ładunek humanitarny:

1. Użytkownik drogi płatnej jest zobowiązany złożyć dokumenty (wniosek według ustalonego wzoru, zatwierdzonego przez Ministerstwo Transportu i Komunikacji Republiki Białorusi z dnia 7 czerwca 2013 r. nr 16, dokumenty potwierdzające transport ładunku humanitarnego) do Departamentu ds. Działalności Humanitarnej Zarządu Sprawami Prezydenta Republiki Białorusi (ul. Krasnoarmiejskaja, 7, 220030, Mińsk, tel. 222-7029, strona internetowa: www.dha.by) na 12 dni roboczych przed rozpoczęciem przemieszczenia ładunku humanitarnego drogami płatnymi.

2. Departament ds. Działalności Humanitarnej Zarządu Sprawami Prezydenta Republiki Białorusi po rozpoznaniu i uzgodnieniu dokumentów skieruje je do Instytucji Państwowej Belavtostrada celem rejestracji pojazdów w systemie BelToll w charakterze zwolnionych z opłat za przejazd, za powiadomieniem o miejscu przekroczenia granicy Republiki Białorusi przez pojazd. Dokumenty powinny wpłynąć do Instytucji Państwowej Belavtostrada na 6 dni roboczych przed rozpoczęciem przemieszczenia ładunku humanitarnego drogami płatnymi.

3. Instytucja Państwowa Belavtostrada w ciągu 3 dni roboczych przekaże Operatorowi systemu BelToll — Zagranicznej Sp. z o. o. Kapsch Telematic Services dane do rejestracji pojazdów w systemie.

4. Zagraniczna sp. z o. o. Kapsch Telematic Services w ciągu 3 dni roboczych rejestruje pojazdy w systemie BelToll i dostarcza umowy i urządzenia do elektronicznego poboru opłat do punktu obsługi systemu BelToll, który jest wskazany przez Departament ds. Działalności Humanitarnej Zarządu Sprawami Prezydenta Republiki Białorusi.

5. Departament ds. Działalności. Humanitarnej Zarządu Sprawami Prezydenta Republiki Białorusi po otrzymaniu informacji od Instytucji Państwowej Belavtostrada powinien powiadomić właścicieli pojazdów o tym, gdzie znajdują się urządzenia do elektronicznego poboru opłat. Udzielenie urządzenia do elektronicznego poboru opłat jest możliwe w przypadku, gdy są do okazania dokumenty dotyczące rejestracji pojazdów i pełnomocnictwo do odbioru wartości towarowo-materiałowych urządzenia do elektronicznego poboru opłat.

6. W przypadku zwrotu urządzenia do elektronicznego poboru opłat w punkcie obsługi kierowca pojazdu zwolnionego z opłat za przejazd drogami płatnymi powinien:

  • okazać świadectwo rejestracji państwowej w celu porównania numeru tablicy rejestracyjnej pojazdu z podaną w systemie, jako „zwolniony z opłaty za przejazd”, i pełnomocnictwo;
  • podpisać 2 egzemplarze protokołu zdawczo-odbiorczego urządzenia do elektronicznego poboru opłat.