Pojazdy, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, używające tablic tranzytowych z:

  • Białorusi,
  • Rosji,
  • Kazachstanu,
  • Kirgistanu,
  • Armenia,

są uważane za zarejestrowane na terytorium Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, a co za tym idzie nie są zobowiązane do uiszczania płatności za korzystanie z dróg płatnych.

Natomiast kierowcy pojazdów wyposażonych w tablice tranzytowe pozostałych państw, przed wjazdem na drogę płatną powinni wypożyczyć, w jednym z Punktów Obsługi Klienta, urządzenie pokładowe.