W przypadku holowania środków transportu użytkownicy systemu BelToll powinni stosować następujące zasady, określone w Postanowieniu Rady Ministrów Nr 401 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian i uzupełnień do postanowienia Rady Ministrów Republiki Białorusi Nr 340 z dnia 30 kwietnia 2013 r:

W przypadku, gdy jeden pojazd holuje drugi pojazd na sztywno lub na elastycznym holu po drodze płatnej, na każdym pojeździe, na którym leży obowiązek płacenia za przejazd po drodze płatnej, musi być zainstalowane urządzenie pokładowe. Na urządzeniu podkładowym, zainstalowanym na pojeździe o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, należy nastawić ilość osi w oparciu o konstrukcję samochodu.

 

Przykład:

Na urządzeniu podkładowym pierwszego pojazdu – 3 osi,

na urządzeniu podkładowym drugiego pojazdu – 2 osi:

vehicle 01

 

W przypadku, jeśli jeden pojazd (samochód ciężarowy) przewozi drugi pojazd (samochód ciężarowy bądź osobowy) po drodze płatnej metodą kompletnego załadunku, na pojeździe, którym się odbywa transport, musi być zainstalowane urządzenie pokładowe z nastawioną ilością osi w oparciu o konstrukcję samochodu.

Dla przewożonego pojazdu urządzenie pokładowe nie jest wymagane. Przypisane do holującego pojazdu urządzenie podczas przejazdu po drogach płatnych należy przewozić w metalizowanym pakiecie! Pakietmetalizowany można dostać w dowolnym punkcie obsługi.

 

Przykład:

Na urządzenie podkładowym holującego pojazdu – 3 osi:

vehicle 02

W przypadku, gdy jeden pojazd o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony holuje na drodze płatnej drugi pojazd metodą częściowego załadunku, na holującym pojeździe musi być zainstalowane urządzenie pokładowe, na którym należy nastawić ilość osi, odpowiadająca sumie osi pojazdu holującego, w oparciu o konstrukcję pojazdu, oraz osi holowanego pojazdu, w oparciu o konstrukcję pojazdu.

Dla przewożonego pojazdu urządzenie pokładowe nie jest wymagane. Przypisane do holującego pojazdu urządzenie podczas przejazdu po drogach płatnych należy przewozić w metalizowanym pakiecie! Pakietmetalizowany można dostać w dowolnym punkcie obsługi.

 

Przykład:

Na urządzeniu podkładowym pierwszego pojazdu – 4 osi:

vehicle 03

 

Ważne!

W przypadku holowania przyczepy za pomocą autokaru czy pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony ilość osi przyczepy nie wpływa na określenie wysokości opłaty.

Kraj rejestracji pojazdu, który składa się z kilku urządzeń transportowych, jest określany zgodnie z krajem rejestracji pojazdu, który pełni funkcję ciągnika.