Za przejazd drogami płatnymi na terytorium Rebupliki Białorusi podlegają obowiązkowym opłatom drogowym wszystkie pojazdy, z wyjątkiem pojazdów zwolnionych od opłat.