Wszystkie pojazdy o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 3,5 tony, z wyjątkiem pojazdów wyłączonych z tego obowiązku, jak również pojazdy o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 3,5 tony niezarejestrowane na terytorium państw członkowskich Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, z wyjątkiem pojazdów wyłączonych, są zobowiązane do uiszczania opłat przejazdu drogowego na drogach odpłatnych na terytorium Republiki Białorusi.