Elektroniczny system poboru opłat za przejazd w Republice Białorusi

+375 172 798-798; +375 25 798 95 95;
+375 44 798 95 95 ; +375 29 798 95 95;
 e-mail: info@beltoll.by 

Przypominamy, że następujące znaki są używane do oznakowania płatnych dróg w ramach systemu BelToll na Białorusi:

Toll Road 

5.42 «Droga Płatna» 

End of Toll Road 

5.43 «Koniec Drogi Płatnej»

Znaki są umieszczone w odległości wystarczającej do wybrania bezpłatnej drogi alternatywnej i mogą zawierać informację o "odległości do obiektu". 

W obszarach przygranicznych, na samochodowych przejściach granicznych, umieszczone są tablice informacyjne wskazujące odcinki dróg płatnych oraz kategorie pojazdów podlegających opłatom drogowym.

Info sign

Na niektórych samochodowych przejściach granicznych o dużym natężeniu ruchu, są dodatkowo umieszczone tablice informacyjne (o wielkości 3x6m, wykonane na folii odblaskowej) wskazujące odcinki dróg płatnych, kategorie pojazdów podlegających opłatom drogowym oraz odległość do najbliższego Miejsca Obsługi Klientów BelToll.

Info sign DP

Samochodowe przejścia graniczne o wysokim natężeniu ruchu, w pobliżu których zainstalowano dodatkowe tablice informacyjne – znaki drogowe indywidualnego projektowania o wymiarach 3x6 m (według stanu na dzień 01.01.2015):

Obwód brzeski:

 • Brześć, ul. Warszawskoje szosse,
 • Brześć, ul. Katin Bor,
 • Pieszczatka,
 • Domaczewo,
 • Kozłowicze,
 • Górny Теrebieżow,
 • Diwin,
 • Моkrany,
 • Моchro,
 • Niewiel,
 • Оłtusz,
 • Tomaszowka.

Obwód grodzieński:

 • Коtłowka,
 • Kamienny Łog,
 • Bieniakoni,
 • Priwałka,
 • Bruzgi,
 • Bierestowica.

Obwód witebski:

 • Grigorowszczyna,
 • Urbany,
 • Redźki.

Obwód homelski:

 • Aleksandrowka,
 • Wiesiełowka,
 • Głuszkiewiczy,
 • Коmaryn,
 • Nowa Huta,
 • Nowa Rudnia.

Szczegółowy wykaz płatnych odcinków dróg znajduje się na stronie w linku.