Elektroniczny system poboru opłat za przejazd w Republice Białorusi

+375 172 798-798; +375 25 798 95 95;
+375 44 798 95 95 ; +375 29 798 95 95;
 e-mail: info@beltoll.by 

Operator systemu BelToll przypomina, że kontrolę uiszczania opłat za przejazd pojazdów po płatnych drogach, w tym wniesienia opłat w podwyższonej wysokości oraz pobór tych opłat w podwyższonej wysokości sprawują upoważnione osoby urzędowe Inspekcji Transportu na następujących stacjonarnych stanowiskach kontroli:

Adres stanowiska

Godziny otwarcia
Grodno, ul. Suworowa, 256 8:00-20:00
Bobrujsk, ul. Minskaja, 123/1 8:00-20:00
Brześć, ul. Lejtenanta Riabcewa,45 8:00-20:00
Mińsk, ul. Selickiego, 113 8:00-20:00
Mohylew, ul. Sławgorodskojeszosse,170 8:00-20:00
Orsza, ul. Stroitelej, 11 8:00-20:00
Oszmiana, ul. Borunskaja, 19 8:00-20:00

Oprócz tego, nadzór nad przestrzeganiem zasad pobierania opłat za przejazd pojazdów po płatnych drogach w Republice Białorusi sprawują mobilne załogi oraz pracownicy na stanowiskach kontroli ciężaru i gabarytów Inspekcji Transportu Ministerstwa Transportu i Komunikacji Republiki Białorusi.


Niżej wymienione zdarzenia uważane są za naruszenie procedury poboru opłat drogowych:


Brak płatności:

  • brak OBU w pojeździe;
  • brak środków na koncie OBU;
  • nieprawidłowe używanie OBU w pojeździe;
  • używanie w pojeździe nieprawidłowo działającego OBU;
  • używanie OBU niegotowego do zapłaty;
  • nielegalne używanie OBU przeznaczonego dla pojazdów zwolnionych z opłat;


Uiszczenie zbyt małej kwoty:

  • używanie OBU skonfigurowanego na mniejszą liczbę osi niż liczba określona w instrukcji obsługi tego pojazdu;
  • używanie OBU niespersonalizowanego dla tego pojazdu.

Zgodnie z p. 57 zarządzenia w sprawie trybu poboru opłat za korzystanie z płatnych dróg w Republice Białorusi, w przypadku naruszenia procedury poboru opłat właściciel (posiadacz) pojazdu podlega obowiązkowi wniesienia tzw. opłaty zastępczej.


Dowodem naruszenia zasad poboru opłat drogowych jest:

  • informacja wygenerowana automatycznie w Elektronicznym Systemie Kontroli, obejmująca datę, godzinę i miejsce przejazdu obok stacji kontroli;
  • fakt wykrycia przez upoważnionego przedstawiciela Inspekcji Transportu nieuiszczenia opłaty lub uiszczenia zbyt małej kwoty.

W przypadku naruszenia procedury poboru opłat drogowych upoważniony urzędnik Inspekcji Transportu sporządza akt naruszenia, zawierający wymagania dotyczące wniesienia opłaty zastępczej i pokwitowanie określające kwotę opłaty.

Jeżeli użytkownik dróg nie wniesie opłaty zastępczej na miejscu, jest zobowiązany do dokonania płatności nie później niż 30 dni od daty sporządzenia aktu naruszenia.

Wykaz opłat dodatkowych

 Oplata-dadotkowa